Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011

07/02/2012 17:46 PM

Cá nhân hoặc tổ chức chi trả thu nhập phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chậm nhất là trong 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm 2011.

Ms. Mỹ Trang

Đó là hướng dẫn trong Công văn 230/ TCT- TNCN về quyết toán thuế TNCN năm 2011 được Tổng cục thuế ban hành ngày 17/01/2012. Theo đó, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm trả tiền lương, tiền công cho cá nhân. Trường hợp tiền lương, tiền công tháng 12/2010 được trả vào tháng 01/2011 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2011 để quyết toán thuế năm 2011.

Khi kê khai quyết toán thuế cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, trường hợp cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập tại một tổ chức trả thu nhập thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, kèm theo: 
+ Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN.
+ Hoá đơn, chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ, các khoản bảo hiểm bắt buộc (cá nhân tự đóng)...

Trường hợp cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không được uỷ quyền quyết toán thuế (trừ khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứng từ khấu trừ đã cấp cho cá nhân).

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 50,168

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn