Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Công văn 230/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23493 công văn

1

Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 230/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2012

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

2

Công văn số 230/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân tại các dự án Đại Kim - Định Công

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230/TCT-PCCS V/v: Chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội Tứ Hiệp - Thanh Trì- Hà Nội

Ban hành: 17/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Công văn số 230TCT/CS ngày 16/01/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc giảm thuế tài nguyên theo Luật KKĐT trong nước

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230TCT/CS V/v giảm thuế tài nguyên theo Luật KKĐT trong nước Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định Trả lời công văn số 1496/CT-CVNQD ngày 06/12/2002 của

Ban hành: 16/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

4

Công văn số 2272/TCT-TNCN về việc xử lý công văn của Công ty cổ phần hàng không VIETJET do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2272/TCT-TNCN V/v xử lý công văn của CTy cổ phần hàng không VIETJET Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 08/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

5

Công văn 3501/TCT-TNCN về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của ông Nguyễn Văn Quyến do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3501/TCT-TNCN V/v giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của ông Nguyễn Văn Quyến Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

6

Công văn số 5235/TCT-TNCN về việc tính thuế thu nhập cá nhân của Trưởng đại diện văn phòng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 5235/TCT-TNCN V/v tính thuế TNCN của Trưởng đại diện Văn phòng Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 18/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

7

Công văn 2809/TCT-TNCN năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân của Ông Phạm Văn Bên do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2809/TCT-TNCN V/v thuế TNCN của Ông Phạm Văn Bên Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

8

Công văn số 561/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập của văn phòng luật sư do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 561/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế thu nhập của văn phòng luật sư Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009 Kính

Ban hành: 19/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2009

9

Công văn 2552/TCT-TNCN trả lời đơn thư của ông Vũ Văn Trung về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2552/TCT-TNCN V/v trả lời đơn thư của ông Vũ Văn Trung về thuế TNCN Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2010

10

Công văn 138/TCT-TNCN về đính chính công văn số 85/TCT-TNCN Ngày 08/01/2010 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 138/TCT-TNCN V/v đính chính văn bản Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

11

Công văn 1151/TCT-TNCN năm 2014 hướng dẫn công văn 336/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/TCT-TNCN V/v: hướng dẫn nội dung tại công văn quyết toán thuế TNCN năm 2013 Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

12

Công văn 85/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 85/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

13

Công văn 739/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân làm việc tại bộ phận văn phòng công ty ở ngoài Khu kinh tế không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tỉnh Bình Định biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC; - Website TCT; - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

14

Công văn 3088/TCT-TNCN vướng mắc khi thực hiện Công văn 1700/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3088/TCT-TNCN V/v vướng mắc khi thực hiện công văn số 1700/TCT-TNCN Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2010

15

Công văn số 1813/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về việc quyết toán thu nhập cá nhân năm 2005 của Công ty Lever Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1813/TCT-TNCN V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2005 Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội Trả lời công văn số 3693 CT/ĐTNN ngày 10/04/2005 của Cục thuế

Ban hành: 24/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

16

Công văn 5302/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5302/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với chuyển giao công nghệ Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

17

Công văn 4420/TCT-TNCN hoàn thuế thu nhập cá nhân của Công ty cổ phần Sinh Lợi do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4420/TCT-TNCN V/v Hoàn thuế TNCN của Công ty CP Sinh Lợi Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

18

Công văn 801/TCT-TNCN xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/TCT-TNCN V/v xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011 Kính

Ban hành: 10/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

19

Công văn số 784 TCT/TNCN ngày 22/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định thuế TNCN của cộng tác viên

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 784 TCT/TNCN V/v xác định thuế TNCN của cộng tác viên Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Việt quốc Trả lời công văn số 31/VQ-04 ngày 16

Ban hành: 22/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

20

Công văn 3594/TCT-TNCN năm 2013 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công tác phí do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3594/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối với tiền công tác phí. Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status