Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Công văn 230/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23686 công văn

1

Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 230/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2012

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

2

Công văn 2882/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2882/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

3

Công văn 2700/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang Tổng cục Thuế nhận được công văn số 451/CT-TNCN ngày 20/05/2016 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang hỏi về việc áp dụng chính sách thuế đối với khoản “chiết khấu thanh toán” chi trả cho cá nhân là đại lý bán hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1162/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

4

Công văn 2697/TCT-TNCN năm 2016 về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trông giữ xe do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2697/TCT-TNCN V/v Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trông giữ xe. Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

5

Công văn 2622/TCT-TNCN năm 2016 về tỷ giá quy đổi thu nhập bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2622/TCT-TNCN V/v Tỷ giá quy đổi thu nhập bằng ngoại tệ. Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016 Kính

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

6

Công văn 2621/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2621/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

7

Công văn 2575/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2575/TCT-TNCN V/v chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016 Kính

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

8

Công văn 2233/TCT-TNCN năm 2016 về xin miễn nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

định chưa rõ ràng và đã kiến nghị nhiều lần bằng văn bản đến Cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị làm rõ chính sách. Sau khi Tổng cục Thuế lấy ý kiến các Bộ chuyên ngành (Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương) đã ban hành công văn số 834/TCT- TNCN ngày 03/3/2016 về việc thuế TNCN đối với chuyên gia không cư trú đã khẳng định

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2016

9

Công văn 739/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân làm việc tại bộ phận văn phòng công ty ở ngoài Khu kinh tế không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tỉnh Bình Định biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC; - Website TCT; - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

10

Công văn 1894/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1894/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

11

Công văn 2880/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 1323/BTC-CST ngày 28/01/2015 trả lời cho trường hợp Bà Phạm Thị Thạch trú tại số 19b, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời Tổng cục Thuế đã có công văn số 811/TCT-TNCN ngày 13/3/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (có bản photocopy đính kèm). Sau khi báo cáo

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

12

Công văn 2883/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng casino do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2883/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino. Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

13

Công văn 2872/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

số 1323/BTC-CST ngày 28/01/2015 trả lời cho trường hợp Bà Phạm Thị Thạch trú tại số 19b, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời Tổng cục Thuế đã có công văn số 811/TCT-TNCN ngày 13/3/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (có bản photocopy đính kèm). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

14

Công văn 2801/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2801/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

15

Công văn 2569/TCT-TNCN năm 2016 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập do Tổng cục Thuế ban hành

kỳ tính thuế tiếp theo hoặc tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định.” - Tại Điểm 1, Mục II công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

16

Công văn 1162/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1162/TCT-TNCN V/v: hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

17

Công văn 1014/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1014/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Ông Bùi Kim

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2016

18

Công văn 2291/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2291/TCT-TNCN V/v hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế. Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

19

Công văn 2303/TCT-TNCN năm 2016 về cấp giấy xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2303/TCT-TNCN V/v cấp giấy xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

20

Công văn 1166/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1166 /TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại. Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status