Mục tiêu phát triển nông nghiệp đến 2030

04/02/2012 13:41 PM

Sử dụng các giải pháp như mở rộng giao thông nông thôn, phát triển hạ tầng nông - lâm nghiệp, đổi mới hình thức sản xuất, nâng cao hợp tác và xúc tiến thương mại… Thủ tướng Chính phủ vừa cụ thể hóa kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 tại Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012.

Ms. Duyên

Theo đó, các chỉ tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2011-2020 để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sử dụng KH-CN, tăng khả năng cạnh tranh, như sau:
- Cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản: nông nghiệp: 64.7 % (tầm nhìn 2030 là 55%); lâm nghiệp: 2% (tầm nhìn 2030 là 1.5%); thủy sản: 33.3% (tầm nhìn 2030 là 43.5%);
- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của ngành nông - lâm - thủy sản: 3.5 - 4% (tầm nhìn 2030 là 3 – 3.2%);
- Kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản: 40 tỷ USD (tầm nhìn 2030 là 60 tỷ USD).

Về quy hoạch sử dụng đất, lúa vẫn là cây lương thực chủ đạo với quỹ đất ổn định từ năm 2020 là 3.182 triệu ha. Tiếp đó là ngô với 1.44 triệu ha, sắn là 450 ngàn ha. Diện tích phân bổ cho các loại cây trồng khác: mía 300 ngàn ha, chè 140 ngàn ha, cà phê 500 ngàn ha, cao su 800 ngàn ha…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,780

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn