Hướng dẫn xác định mức tiền lương kế hoạch với quản lý của SCIC

27/10/2018 08:42 AM

Ngày 12/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng với NLĐ và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Đỗ Loan

Theo đó, mức tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách được xác định gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch của SCIC như sau:

- SCIC bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, lợi nhuận đạt 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức lương cơ bản (xem thêm tại Phụ lục 2 ban Nghị định 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

- Trường hợp lợi nhuận kế hoạch cao hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương cơ bản (tối đa bằng 1 lần mức lương cơ bản).

- Trường hợp lợi nhuận kế hoạch thấp hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương kế hoạch xác định dựa vào mức lương cơ bản và giảm trừ theo nguyên tắc:

Cứ 1% lợi nhuận kế hoạch thấp hơn so với 2.900 tỷ đồng thì giảm 0,5% mức lương cơ bản nhưng thấp nhất bằng 1,2 lần mức tiền lương bình quân chế độ…

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,749

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước
  • 08:05 | 19/02/2024 Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • 07:50 | 19/02/2024 Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới
  • 16:30 | 17/02/2024 Quyết định 24/QĐ-TANDTC ngày 06/02/2024 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn