12 biểu mẫu mới trong hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

08/09/2018 11:33 AM

Ngày 28/8/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Kim Tâm

Theo đó, ban hành 12 biểu mẫu mới đơn cử như sau:

- Mẫu số 01-TP-TGPL: Sổ thụ lý, theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý;

- Mẫu số 02-TP-TGPL: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

- Mẫu số 03-TP-TGPL: Đơn khiếu nại;

- Mẫu số 04-TP-TGPL: Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Mẫu số 05-TP-TGPL: Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;

- Mẫu số 11-TP-TGPL: Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích;

- Mẫu số 12-TP-TGP: Báo cáo công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng/ 1 năm.

Thông tư 12/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/10/2018 và:

- Thay thế Thông tư 05/2008/TT-BTP và Thông tư 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013;

- Bãi bỏ Điều 1 Thông tư 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,225

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn