Cơ chế khắc phục tình trạng Luật chờ Nghị định

11/01/2018 09:42 AM

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017.

Ngọc Liêu

Theo đó,  Chính phủ yêu cầu trong quá trình soạn thảo dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị định cần lưu ý:

- Cân nhắc hạn chế đưa vào các dự án Luật, Pháp lệnh những vấn đề cần quy định chi tiết;

- Chủ động xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết đảm bảo có hiệu lực thi hành cùng với dự án Luật, pháp lệnh.

Cách xây dựng văn bản như trên nếu thực hiện một cách nghiêm túc sẽ đảm bảo hạn chế được tình trạng Luật, Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ lâu nhưng không thể áp dụng vào thực tiễn do thiếu Nghị định hướng dẫn.

Xét thấy cách làm trên cũng nên áp dụng với việc xây dựng các dự thảo Thông tư, Thông tư liên tịch để đảm bảo khi Luật, Pháp lênh có hiệu lực thi hành thì có thể áp dụng được ngay.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 138/NQ-CP ban hành 31/12/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,441

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn