Cơ chế khắc phục tình trạng Luật chờ Nghị định

11/01/2018 09:42 AM

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017.

Ngọc Liêu

Theo đó,  Chính phủ yêu cầu trong quá trình soạn thảo dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị định cần lưu ý:

- Cân nhắc hạn chế đưa vào các dự án Luật, Pháp lệnh những vấn đề cần quy định chi tiết;

- Chủ động xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết đảm bảo có hiệu lực thi hành cùng với dự án Luật, pháp lệnh.

Cách xây dựng văn bản như trên nếu thực hiện một cách nghiêm túc sẽ đảm bảo hạn chế được tình trạng Luật, Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ lâu nhưng không thể áp dụng vào thực tiễn do thiếu Nghị định hướng dẫn.

Xét thấy cách làm trên cũng nên áp dụng với việc xây dựng các dự thảo Thông tư, Thông tư liên tịch để đảm bảo khi Luật, Pháp lênh có hiệu lực thi hành thì có thể áp dụng được ngay.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 138/NQ-CP ban hành 31/12/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,732

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.233.242.67

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn