Đối tượng tham gia cấp tín dụng hợp vốn

21/12/2011 14:32 PM

Ngày 15/12/2011, NHNN đã ban hành Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn (TDHV) của các tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng.

Khánh Ly

Đối tượng tham gia cấp TDHV là các Ngân hàng (NH) thương mại, NH hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Chi nhánh NH nước ngoài và TCTD nước ngoài…theo hình thức cho vay hợp vốn, hợp vốn để bảo lãnh, hợp vốn để chiết khấu, cho thuê tài chính hợp vốn, thực hiện bao thanh toán và cấp tín dụng theo hình thức khác. Việc  cấp TDHV thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định và cùng chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động.

Đặc biệt, Thông tư quy định điều kiện riêng để tham gia cấp TDHV đối với các TCTD nước ngoài. Ngoài đáp ứng các điều khoản chung, TCTD còn phải đáp ứng tiêu chí về đầu tư, cho vay, quản lý ngoại hối.  Ngoài ra, Thông tư còn quy định về tài sản đảm bảo trong cấp TDHV, kiểm tra khoản cấp tín dụng và quy trình xử lý rủi ro trong cấp TDHV.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ban hành 15/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,887

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
222.255.214.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn