Đối tượng tham gia cấp tín dụng hợp vốn

21/12/2011 14:32 PM

Ngày 15/12/2011, NHNN đã ban hành Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn (TDHV) của các tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng.

Khánh Ly

Đối tượng tham gia cấp TDHV là các Ngân hàng (NH) thương mại, NH hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Chi nhánh NH nước ngoài và TCTD nước ngoài…theo hình thức cho vay hợp vốn, hợp vốn để bảo lãnh, hợp vốn để chiết khấu, cho thuê tài chính hợp vốn, thực hiện bao thanh toán và cấp tín dụng theo hình thức khác. Việc  cấp TDHV thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định và cùng chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động.

Đặc biệt, Thông tư quy định điều kiện riêng để tham gia cấp TDHV đối với các TCTD nước ngoài. Ngoài đáp ứng các điều khoản chung, TCTD còn phải đáp ứng tiêu chí về đầu tư, cho vay, quản lý ngoại hối.  Ngoài ra, Thông tư còn quy định về tài sản đảm bảo trong cấp TDHV, kiểm tra khoản cấp tín dụng và quy trình xử lý rủi ro trong cấp TDHV.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ban hành 15/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,731

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:50 | 23/09/2023 Công văn 4203/BXD-QLN ngày 19/9/2023 thực hiện việc công bố thông tin Quý III năm 2023 về nhà ở và thị trường bất động sản
  • 14:00 | 23/09/2023 Công văn 7123/NHNN-TTGSNH ngày 12/9/2023 về phí tại tổ chức tín dụng
  • 14:01 | 22/09/2023 Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 về Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 14:00 | 22/09/2023 Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2023 về Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm
  • 13:57 | 22/09/2023 Hướng dẫn 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
  • 13:55 | 22/09/2023 Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
  • 11:55 | 22/09/2023 Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
  • 07:50 | 22/09/2023 Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH1351/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  • 07:45 | 22/09/2023 Thông tư 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
  • 17:30 | 21/09/2023 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn