Giám sát việc thanh toán chi phí vật tư y tế tại cơ sở KCB

19/10/2017 15:45 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 4423/BHXH-DVT về việc tăng cường quản lý, thanh toán vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Theo đó:

Võ Thương

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng đối với quỹ BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính... thực hiện những nội dung sau:

- Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời việc lựa chọn sử dụng vật tư y tế chưa hợp lý và gửi thông báo đến Sở Y tế yêu cầu các cơ sở KCB phối hợp với nhà cung cấp để điều chỉnh giá sao cho phù hợp.

- Đề nghị BHXH các tỉnh không chấp nhận thanh toán chi phí vượt trần, vượt quỹ tại các cơ sở khám chữa bệnh năm 2017 nếu:

+ Giá vật tư y tế trúng thầu cao bất hợp lý và đã được BHXH kiến nghị nhưng không được phê duyệt điều chỉnh bổ sung để mua sắm vật tư y tế có giá hợp lý;

+ Cơ sở KCB cũng không xem xét điều chỉnh giảm giá để đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng quỹ BHYT.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 4423/BHXH-DVT ngày 09/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,748

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:35 | 09/12/2023 Nghị quyết 108/2023/QH15 ngày 29/11/2023 giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030"
  • 17:20 | 09/12/2023 Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
  • 16:45 | 09/12/2023 Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 13:40 | 09/12/2023 Công văn 4144/BHXH-VP ngày 07/12/2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội
  • 11:00 | 09/12/2023 Quyết định 2183/QĐ-NHNN ngày 24/11/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 09:40 | 09/12/2023 Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 17:00 | 08/12/2023 Thông tư 12/2023/TT-BKHĐT ngày 01/12/2023 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
  • 16:40 | 08/12/2023 Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 11:20 | 08/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp
  • 07:45 | 08/12/2023 Quyết định 6235/QĐ-BQP ngày 30/11/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn