Ứng dụng CNTT vào giáo dục pháp luật trong trường đại học

29/09/2017 08:10 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4424/BGDĐT-PC hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.

Mỹ Duyên

Theo đó, Bộ Giáo dục yêu cầu các nhà trường triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ sau trong năm học mới:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 tại Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017;

- Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục tại Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016;

- Phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định của pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học;

- Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, hoạt động ngoại khóa.

Công văn 4424/BGDĐT-PC ban hành ngày 22/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,954

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn