Hướng dẫn nhận thưởng cho người nước ngoài chơi tại casino

31/08/2017 14:25 PM

Đây là điểm nổi bật tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN ban hành ngày 30/8/2017 hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

Quí Nhi

Theo đó, người chơi là người nước ngoài có thể lựa chọn nhận trả tiền thưởng bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam.

- Trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:

+ Được bán ngoại tệ cho các TCTD được phép nhận đồng Việt Nam;

+ Chuyển tiền ra ngân hàng (NH) nước ngoài được phép;

+ Được cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài;

+ Nộp vào tài khoản (TK) thanh toán bằng ngoại tệ tại NH cho phép;

- Trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:

+ Chuyển ngoại tệ từ TK chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang TK thanh toán bằng ngoại tệ mở tại NH được phép;

+ Chuyển ngoại tệ từ TK doanh nghiệp sang tài khoản người chơi mở tại nước ngoài;

Bên cạnh đó, người chơi nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với NH được phép để nộp, chuyển và xin cấp giấy xác nhận mang tiền mặt ngoại tệ ra khỏi Việt Nam.

Xem thêm tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,448

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 17:15 | 17/05/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
  • 15:25 | 17/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 15:00 | 17/05/2024 Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
  • 11:45 | 17/05/2024 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
  • 07:20 | 16/05/2024 Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
  • 18:15 | 15/05/2024 Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
  • 16:50 | 15/05/2024 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
44.210.83.132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn