Hướng dẫn nhận thưởng cho người nước ngoài chơi tại casino

31/08/2017 14:25 PM

Đây là điểm nổi bật tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN ban hành ngày 30/8/2017 hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

Quí Nhi

Theo đó, người chơi là người nước ngoài có thể lựa chọn nhận trả tiền thưởng bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam.

- Trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:

+ Được bán ngoại tệ cho các TCTD được phép nhận đồng Việt Nam;

+ Chuyển tiền ra ngân hàng (NH) nước ngoài được phép;

+ Được cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài;

+ Nộp vào tài khoản (TK) thanh toán bằng ngoại tệ tại NH cho phép;

- Trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:

+ Chuyển ngoại tệ từ TK chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang TK thanh toán bằng ngoại tệ mở tại NH được phép;

+ Chuyển ngoại tệ từ TK doanh nghiệp sang tài khoản người chơi mở tại nước ngoài;

Bên cạnh đó, người chơi nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với NH được phép để nộp, chuyển và xin cấp giấy xác nhận mang tiền mặt ngoại tệ ra khỏi Việt Nam.

Xem thêm tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,308

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn