Quy định về giải mật tài liệu thuộc lĩnh vực môi trường

07/08/2017 15:34 PM

Ngày 29/6/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường (TN – MT).

Hồng Thuận

Theo đó, đối với những tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực TN – MT, việc giải mật được xem xét khi nội dung của nó nếu bị tiết lộ không còn gây nguy hại cho nhà nước và cho ngành TN – MT.

Việc đề xuất giải mật sẽ được căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên, môi trường và tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích nhà nước.

Trình tự giải mật, giảm mật, tăng mật hồ sơ mang bí mật nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư 33/2015/TT-BCA , cụ thể đơn vị soạn thảo sẽ thành lập Hội đồng giải mật.

Ngoài ra, Thông tư 11/2017/TT-BTNMT còn quy định những nội dung khác về bảo vệ bí mật nhà nước ngành TN – MT như soạn thảo, phát hành, tiếp nhận và thu hồi hồ sơ mang bí mật nhà nước.

Thông tư 11/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,957

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước
  • 08:05 | 19/02/2024 Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • 07:50 | 19/02/2024 Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới
  • 16:30 | 17/02/2024 Quyết định 24/QĐ-TANDTC ngày 06/02/2024 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn