Tăng cường quản lý hoạt động đào tạo từ xa trình độ đại học

11/05/2017 14:11 PM

Ngày 28/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học.

Văn Dũng

Theo đó, việc tổ chức và quản lý đào tạo từ xa (ĐTTX) đã được quy định chặt chẽ hơn so với hiện nay, cụ thể:

- Tổ chức ĐTTX được thực hiện theo học chế tín chỉ.

- Cơ sở giáo dục đại học quy định thời gian tối đa chương trình ĐTTX, nhưng không quá 2 lần thời gian thiết kế của chương trình đào tạo theo hệ chính quy;

- Hội đồng chuyên môn xem xét, công nhận kết quả học tập để chuyển đổi, miễn trừ học phần mà người học đã tích luỹ ở các chương trình đào tạo cấp văn bằng khác theo quy định cụ thể của cơ sở giáo dục đại học;

- Trước khi tham gia chính thức khoá học phải cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng về học tập từ xa;

- Việc tổ chức ĐTTX phải đảm bảo sự tương tác giữa người học với giảng viên, giữa người học với người học; đảm bảo ít nhất 04 hoạt động học tập chính…

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực  từ ngày 12/6/2017 và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,697

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 18/04/2024 Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • 07:50 | 18/04/2024 Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • 07:25 | 18/04/2024 Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
3.238.235.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn