Tiêu chí đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

10/05/2017 16:41 PM

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 619/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hải Vân

Theo đó, tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí thành phần với tổng số 100 điểm, cụ thể như sau:

- Thi hành Hiến pháp, pháp luật: Ban hành, thực hiện VBQPPL đúng tiến độ; bảo đảm an ninh trật tự; không hoặc giảm khiếu nại, tố cáo… (15 điểm).

- Công khai, giải quyết đúng trình tự, bảo đảm sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (30 điểm).

- Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lấy ý kiến người dân về dự thảo VBQPPL, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tổ chức đối thoại chính sách theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (25 điểm)

- Thành lập, kiện toàn nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp của tổ hòa giải cơ sở (10 điểm).

- Thực hiện dân chủ cơ sở: Nhân dân giám sát trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, … (20 điểm).

Xem chi tiết tại Quyết định 619/QĐ-TTg để biết rõ về quy trình đánh giá, điều kiện, thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,903

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 18/04/2024 Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • 07:50 | 18/04/2024 Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • 07:25 | 18/04/2024 Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
3.238.235.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn