Tiêu chí giảng viên của cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải

23/03/2017 14:40 PM

Ngày 20/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Văn Dũng

Theo đó, giảng viên, huấn luyện viên của các cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Phải có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc;

- Giảng viên dạy lý thuyết phải tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với môn học hoặc chuyên ngành phân công cũng như có chứng chỉ sự phạm;

- Giảng viên, huấn luyện viên dạy thực hành phải có giấy chứng nhận huấn luyện viên chính hoặc tương đương do Tổ chức Hàng hải quốc tế cấp, cũng như đã đảm nhiệm chức vụ trên tàu biển ở mức sỹ quan quản lý trở lên.

Ngoài ra, Cơ sở đào tạo phải đủ số lượng giảng viên, huấn luyện viên đáp ứng chương trình đào tạo, trong đó:

- Phải có tối thiểu 50% giảng viên, huấn luyện viên hữu cơ cho từng chương trình đào tạo, huấn luyện;

- Tỷ lệ học viên/giảng viên, huấn luyện viên tối đa 25 học viên/giảng viên, huấn luyện.

Nghi định 29/2017/NĐ-CP có hiệu kể từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,962

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
222.255.214.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn