Tiêu chí giảng viên của cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải

23/03/2017 14:40 PM

Ngày 20/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Văn Dũng

Theo đó, giảng viên, huấn luyện viên của các cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Phải có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc;

- Giảng viên dạy lý thuyết phải tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với môn học hoặc chuyên ngành phân công cũng như có chứng chỉ sự phạm;

- Giảng viên, huấn luyện viên dạy thực hành phải có giấy chứng nhận huấn luyện viên chính hoặc tương đương do Tổ chức Hàng hải quốc tế cấp, cũng như đã đảm nhiệm chức vụ trên tàu biển ở mức sỹ quan quản lý trở lên.

Ngoài ra, Cơ sở đào tạo phải đủ số lượng giảng viên, huấn luyện viên đáp ứng chương trình đào tạo, trong đó:

- Phải có tối thiểu 50% giảng viên, huấn luyện viên hữu cơ cho từng chương trình đào tạo, huấn luyện;

- Tỷ lệ học viên/giảng viên, huấn luyện viên tối đa 25 học viên/giảng viên, huấn luyện.

Nghi định 29/2017/NĐ-CP có hiệu kể từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,404

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn