Khung đào tạo trình độ đại học Hệ thống GDQD

08/11/2016 15:22 PM

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 1981/QĐ-TTg phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Hồng Phương

Theo đó, khung đào tạo trình độ đại học quy định như sau:

- Định hướng: nghiên cứu (mục tiêu, nội dung theo hướng chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản) và ứng dụng (mục tiêu, nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng công nghệ).

- Yêu cầu: đảm bảo lượng kiến thức tối thiểu, năng lực người học sau tốt nghiệp.

- Tiêu chuẩn đầu vào: tốt nghiệp THPT; tốt nghiệp trình độ trung cấp, đã học và đạt yêu cầu về kiến thức văn hóa THPT; tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

- Thời gian đào tạo: 03 đến 05 năm học tập trung đối với người đạt tiêu chuẩn đầu vào theo quy định, trừ trường hợp tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

- Cơ hội học tập tiếp theo:

+ Học lên thạc sĩ theo hướng chuyên môn phù hợp hoặc chuyên môn khác nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo;

+ Được xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đúng chuyên môn ở đại học nếu kết quả tốt nghiệp xuất sắc.

Quyết định 1981/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,097

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
44.201.97.0

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn