Quy chế phối hợp liên ngành trong khởi kiện về bảo hiểm

04/10/2016 14:37 PM

Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH về việc trao đổi thông tin khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm giữa Tổng Liên đoàn lao động và BHXH Việt Nam được ban hành ngày 20/9/2016.

Hồng Phương

Theo đó, hình thức trao đổi, cung cấp thông tin như sau:

- Thông qua mạng internet; hoặc

- Bên yêu cầu ra văn bản, trong đó ghi rõ nội dung, thời điểm, địa điểm và mục đích đề nghị cung cấp; nếu Bên được yêu cầu không đáp ứng được thì phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định thời hạn cung cấp thông tin đối với Bên được yêu cầu, cụ thể:

- Thực hiện trước ngày 25 tháng đầu quý sau nếu thông tin được cung cấp định kỳ theo quý;

- Thực hiện đúng thời hạn ghi trong văn bản yêu cầu nếu thông tin được cung cấp không định kỳ;

- Đối với yêu cầu đọc thông tin tại chỗ, thì Bên được yêu cầu cung cấp thông tin ngay trong ngày khi có sự phê duyệt của người có thẩm quyền (trường hợp không đáp ứng được thì nêu rõ lý do).

Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,515

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn