Hướng dẫn đăng ký cấp chứng chỉ kỹ năng nghề trực tuyến

22/09/2016 14:44 PM

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Ngọc Liêu

Theo đó, người lao động (NLĐ) có nhu cầu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có thể đăng ký trực tuyến như sau:

- Truy cập trang thông tin điện tử của tổ chức đánh giá đã lựa chọn, vào mục đăng ký tham dự, tiến hành các thao tác theo chỉ dẫn và điền các thông tin yêu cầu vào phiếu đăng ký tham dự;

- In phiếu đăng ký tham dự có đầy đủ thông tin đã điền, hoàn thành việc đăng ký.

Tổ chức đánh giá đối chiếu các điều kiện tham dự với thông tin trên phiếu đăng ký và chậm nhất 07 (bảy) ngày trước khi bắt đầu kỳ đánh giá phải gửi cho người đăng ký phiếu báo dự kiểm tra theo mẫu.

NLĐ mang phiếu đã in kèm theo 01 (một) bản chụp giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện tương xứng với trình độ nghề đăng ký nộp cho tổ chức đánh giá theo thời gian ghi trong phiếu báo dự kiểm tra.

Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 16/8/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,508

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn