Hướng dẫn đăng ký cấp chứng chỉ kỹ năng nghề trực tuyến

22/09/2016 14:44 PM

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Ngọc Liêu

Theo đó, người lao động (NLĐ) có nhu cầu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có thể đăng ký trực tuyến như sau:

- Truy cập trang thông tin điện tử của tổ chức đánh giá đã lựa chọn, vào mục đăng ký tham dự, tiến hành các thao tác theo chỉ dẫn và điền các thông tin yêu cầu vào phiếu đăng ký tham dự;

- In phiếu đăng ký tham dự có đầy đủ thông tin đã điền, hoàn thành việc đăng ký.

Tổ chức đánh giá đối chiếu các điều kiện tham dự với thông tin trên phiếu đăng ký và chậm nhất 07 (bảy) ngày trước khi bắt đầu kỳ đánh giá phải gửi cho người đăng ký phiếu báo dự kiểm tra theo mẫu.

NLĐ mang phiếu đã in kèm theo 01 (một) bản chụp giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện tương xứng với trình độ nghề đăng ký nộp cho tổ chức đánh giá theo thời gian ghi trong phiếu báo dự kiểm tra.

Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 16/8/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,836

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 27/02/2024 Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2024 cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 14:40 | 27/02/2024 Quyết định 372/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”
  • 14:25 | 27/02/2024 Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
  • 14:15 | 27/02/2024 Kết luận 72-KL/TW ngày 23/02/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  • 07:48 | 27/02/2024 Quyết định 397/QĐ-CHK ngày 23/02/2024 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
  • 07:45 | 27/02/2024 Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng
  • 17:20 | 26/02/2024 Quyết định 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  • 11:35 | 26/02/2024 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • 10:30 | 26/02/2024 Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
  • 07:58 | 26/02/2024 Công điện 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn