Biệt phái công chức giải quyết đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

12/08/2016 14:29 PM

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 494/TANDTC-TCCB về việc biệt phái công chức để giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Nguyễn Thanh

Theo đó, việc cử công chức thực hiện biệt phái để tập trung giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao được quy định như sau:

- Thời hạn biệt phái: 12 tháng.

- Số lượng công chức thực hiện biệt phái: trên cơ sở đề xuất của các Tòa án nhân dân cấp cao (danh sách kèm theo công văn).

- Thành phần công chức thực hiện biệt phái gồm:

+ 01 công chức là lãnh đạo Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Các Thẩm tra viên có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, thẩm tra các vụ, việc;

Trường hợp không có đủ số lượng Thẩm tra viên, có thể cử các Thư ký Tòa án có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác và có khả năng nghiên cứu, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại vụ, việc.

Công văn 494/TANDTC-TCCB ban hành ngày 04/8/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,605

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn