09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến nơi làm việc

08/08/2016 09:36 AM

Trong tuần đầu tháng 8 (từ ngày 01 - 06/8/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được 09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) liên quan đến nơi làm việc. Cụ thể như sau:

Thanh Hữu

1. QCKTQG về điện từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

2. QCKTQG về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

3. QCKTQG về bức xạ tử ngoại - mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

4. QCKTQG về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

5. QCKTQG về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

6. QCKTQG về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

7. QCKTQG về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 27/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

8. QCKTQG về bức xạ ion hóa - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

9. QCKTQG về bức xạ tia X - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 30/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

nơi làm việc

Ngoài ra, trong tuần qua THƯ VIỆN PHÁP LUẬT còn cập nhật được nhiều văn bản nổi bật khác, như là:

10. Hướng dẫn rõ về thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh

Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 12/8/2016), tổ chức sản xuất kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

- Ghi trên Giấy phép, Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp để mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam.

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh.

- Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp.

- Ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.

đăng ký thuế

11. Hướng dẫn cách tính tiền lương hưu tăng thêm

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016) hướng dẫn cụ thể cách tính lương tăng thêm và thời gian hưởng mức lương tăng thêm đối với các đối tượng nêu sau:

- Người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

- Người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng.

- Giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

Xem chi tiết từng ví dụ cụ thể về cách tính tiền lương hưu, trợ cấp đối với các trường hợp nêu trên TẠI ĐÂY.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,594

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
  • 13:55 | 12/06/2024 Quyết định 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2024 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:50 | 12/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-NHNN ngày 07/6/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • 10:35 | 12/06/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTP ngày 6/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
  • 10:30 | 12/06/2024 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 09:10 | 12/06/2024 Thông tư 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
34.239.170.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn