Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 50 Năm 2020

28/12/2020 14:43 PM

Sau đây là những văn bản nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được tuần qua (từ ngày 21 - 27/12/2020):

Thùy Liên

1. Bộ Y tế chỉ đạo triển khai thông tuyến tỉnh BHYT từ 01/01/2021

Nội dung này được nêu tại Chỉ thị 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, để triển khai thực hiện quy định tại khoản 6 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế về về chi trả chi phí điều trị nội trú khi KCB trái tuyến tại BV tuyến tỉnh như đúng tuyến, Bộ Y tế yêu cầu:

 Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành:

- Tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT;

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về KCB và BHYT;

- Phối hợp với BHXH cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác KCB BHYT tại cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã, chú trọng kiểm tra việc chỉ định điều trị nội trú...

2. Các trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện 2 loại hình báo chí

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí…

Theo đó, các trường hợp sau đây cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí (báo in và báo điện tử; tạp chí in và tạp chí điện tử):

(1) Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí.

(2) Cơ quan báo chí đang thực hiện 02 loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.

(3) Cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác theo quy định:

- Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử;

- Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử;

- Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in;

- Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

3. Sẽ công khai 100% giá thuốc trên Cổng công khai y tế

Ngày 22/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5316/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chương trình).

Theo đó, các mục tiêu cụ thể năm 2025 của Chương trình gồm:

- Duy trì Cổng công khai y tế, Cổng công khai giá các thiết bị y tế 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh…được công khai trên cổng;

- Duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

- 90% hồ sơ công việc tại Bộ Y tế, Sở Y tế; 80% hồ sơ công việc của phòng y tế huyện được xử lý trên mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)...

4. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực ngân hàng

Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2182/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực ngân hàng gồm 25 mục, đơn cử như:

- Phương án điều hành công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chưa đưa vào triển khai.

- Số liệu tổng lượng tiền cung ứng của NHNN chưa công khai.

- Nơi lưu giữ vàng vật chất thuộc dự trữ ngoại hối Nhà nước ở trong nước.

- Báo cáo tự kiểm tra về hoạt động an toàn kho quỹ của các đơn vị thuộc NHNN…

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,875

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:25 | 30/11/2022 Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
  • 10:20 | 30/11/2022 Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
  • 07:55 | 30/11/2022 Thông tư 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác
  • 07:50 | 30/11/2022 Quyết định 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022 về Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ
  • 16:30 | 29/11/2022 Quyết định 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn
  • 09:30 | 29/11/2022 Quyết định 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
  • 08:45 | 29/11/2022 Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 08:30 | 29/11/2022 Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
  • 11:10 | 28/11/2022 Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
  • 10:40 | 28/11/2022 Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn