Chính sách văn hóa xã hội có hiệu lực trong tháng 02/2015

29/01/2015 11:02 AM

Trong tháng 2 tới, nhiều chính sách mới về văn hóa xã hội sẽ có hiệu lực. Nổi bật là:

Quang Vinh
1. Kinh phí hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động

Từ ngày 10/02, Hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện được quy định trong Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Kinh phí hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động bao gồm:

- Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Tài trợ, viện trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Nguồn xã hội hóa các nguồn thu hợp pháp khác.

Đội Tuyên truyền lưu động thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan tài chính chuyên ngành.

2. Hành vi cấm trong cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Từ ngày 12/02, Thông tư 24/2014/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, các hành vi sau sẽ bị cấm trong hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử:

- Nhập khẩu, sản xuất, cung cấp, quảng cáo, sử dụng dịch vụ có nội dung thể hiện:

+ Hình ảnh, âm thanh, hành động giết người, tra tấn người tàn ác, rùng rợn; khiêu dâm, dung tục, vô luân; phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền…

+ Hình ảnh, âm thanh miêu tả hành động, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em;

+ Các hành vi vi phạm khác tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP .

- Quảng cáo, giới thiệu, cung cấp dịch vụ các trò chơi điện tử chưa được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản, chưa thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Hướng dẫn giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số

Các nội dung hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP tại Thông tư 23/2014/TT-BTTTT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02.

Theo đó, Nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử phải đáp ứng điều kiện về giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số như sau:

- Có thiết bị, phần mềm kỹ thuật chống can thiệp, thay đổi và sao chép trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung xuất bản phẩm điện tử;

- Có biện pháp kỹ thuật xác thực tính hợp pháp của người sử dụng khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử và phải bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân;

- Có điều khoản thông báo về trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản và sở hữu trí tuệ đối với người sử dụng trước khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử.

4. Hướng dẫn chế độ tài sản của vợ chồng

Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02.

Theo đó, hướng dẫn rõ các chế độ tài sản vợ chồng theo luật định sau:

- Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân;

- Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng;

- Tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký tài sản chung của vợ chồng;

- Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng;

- Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

5. Hướng dẫn quản lý trường hợp với người khuyết tật

Từ ngày 20/02, quy trình quản lý trường hợp với người khuyết tật gồm các bước sau đây:

- Thu thập thông tin và nhu cầu của người khuyết tật;

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật;

- Thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật;

- Theo dõi, rà soát việc thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật;

- Đánh giá và kết thúc quản lý trường hợp với người khuyết tật.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH .

6. Hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Từ ngày 23/02, Thông tư 02/2015/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng chính thức có hiệu lực.

Theo đó, cá nhân được xét nhận “Bằng khen của Thống đốc” phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có thành tích xuất sắc được bình xét tại phong trào thi đua do Thống đốc phát động hằng năm, trong thời gian đó có 2 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và có khả năng áp dụng hiệu quả;

- Lập nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực hoạt động ngành Ngân hàng;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất.

Đối với danh hiệu “Anh hùng lao động” thì tổ chức xét 5 năm một lần vào Đại hội thi đua yêu nước các cấp, trừ trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất (trước là khen thưởng hàng năm).

Thông tư này thay thế Thông tư 36/2011/TT-NHNN .

7. Hướng dẫn điều kiện nhân lực kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Từ ngày 24/02, Thông tư 61/2014/TT-BCT hướng dẫn điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ, chế độ báo cáo, kiểm tra  tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ có hiệu lực, theo đó:

Người trực tiếp quản lý, điều hành và công nhân, người phục vụ liên quan đến kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất theo Thông tư 36/2014/TT-BCT .

Thông tư này thay thế các điều khoản quy định về kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ tại Thông tư 23/2009/TT-BCT, 26/2012/TT-BCT .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,121

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.238.235.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn