Chính sách văn hóa xã hội có hiệu lực trong tháng 02/2015

29/01/2015 11:02 AM

Trong tháng 2 tới, nhiều chính sách mới về văn hóa xã hội sẽ có hiệu lực. Nổi bật là:

Quang Vinh
1. Kinh phí hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động

Từ ngày 10/02, Hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện được quy định trong Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Kinh phí hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động bao gồm:

- Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Tài trợ, viện trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Nguồn xã hội hóa các nguồn thu hợp pháp khác.

Đội Tuyên truyền lưu động thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan tài chính chuyên ngành.

2. Hành vi cấm trong cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Từ ngày 12/02, Thông tư 24/2014/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, các hành vi sau sẽ bị cấm trong hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử:

- Nhập khẩu, sản xuất, cung cấp, quảng cáo, sử dụng dịch vụ có nội dung thể hiện:

+ Hình ảnh, âm thanh, hành động giết người, tra tấn người tàn ác, rùng rợn; khiêu dâm, dung tục, vô luân; phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền…

+ Hình ảnh, âm thanh miêu tả hành động, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em;

+ Các hành vi vi phạm khác tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP .

- Quảng cáo, giới thiệu, cung cấp dịch vụ các trò chơi điện tử chưa được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản, chưa thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Hướng dẫn giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số

Các nội dung hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP tại Thông tư 23/2014/TT-BTTTT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02.

Theo đó, Nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử phải đáp ứng điều kiện về giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số như sau:

- Có thiết bị, phần mềm kỹ thuật chống can thiệp, thay đổi và sao chép trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung xuất bản phẩm điện tử;

- Có biện pháp kỹ thuật xác thực tính hợp pháp của người sử dụng khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử và phải bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân;

- Có điều khoản thông báo về trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản và sở hữu trí tuệ đối với người sử dụng trước khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử.

4. Hướng dẫn chế độ tài sản của vợ chồng

Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02.

Theo đó, hướng dẫn rõ các chế độ tài sản vợ chồng theo luật định sau:

- Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân;

- Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng;

- Tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký tài sản chung của vợ chồng;

- Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng;

- Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

5. Hướng dẫn quản lý trường hợp với người khuyết tật

Từ ngày 20/02, quy trình quản lý trường hợp với người khuyết tật gồm các bước sau đây:

- Thu thập thông tin và nhu cầu của người khuyết tật;

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật;

- Thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật;

- Theo dõi, rà soát việc thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật;

- Đánh giá và kết thúc quản lý trường hợp với người khuyết tật.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH .

6. Hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Từ ngày 23/02, Thông tư 02/2015/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng chính thức có hiệu lực.

Theo đó, cá nhân được xét nhận “Bằng khen của Thống đốc” phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có thành tích xuất sắc được bình xét tại phong trào thi đua do Thống đốc phát động hằng năm, trong thời gian đó có 2 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và có khả năng áp dụng hiệu quả;

- Lập nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực hoạt động ngành Ngân hàng;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất.

Đối với danh hiệu “Anh hùng lao động” thì tổ chức xét 5 năm một lần vào Đại hội thi đua yêu nước các cấp, trừ trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất (trước là khen thưởng hàng năm).

Thông tư này thay thế Thông tư 36/2011/TT-NHNN .

7. Hướng dẫn điều kiện nhân lực kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Từ ngày 24/02, Thông tư 61/2014/TT-BCT hướng dẫn điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ, chế độ báo cáo, kiểm tra  tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ có hiệu lực, theo đó:

Người trực tiếp quản lý, điều hành và công nhân, người phục vụ liên quan đến kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất theo Thông tư 36/2014/TT-BCT .

Thông tư này thay thế các điều khoản quy định về kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ tại Thông tư 23/2009/TT-BCT, 26/2012/TT-BCT .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,553

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:10 | 28/11/2022 Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
  • 10:40 | 28/11/2022 Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công
  • 07:40 | 28/11/2022 Quyết định 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn