Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 01/2015

17/01/2015 11:51 AM

Từ 21 – 31/01/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó nổi bật là:

Ms. Diễm My
1. Thay đổi biểu thuế suất nhập khẩu ưu đãi

Biểu thuế suất nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư 164/2013/TT-BTC được bổ sung mã hàng mới 9837 - Hạt nhựa PolyPropylene dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP).

Nội dung này được quy định trong Thông tư 186/2014/TT-BTC ban hành ngày 08/12/2014.

Thuế suất của mặt hàng này là 0%.

Thông tư này có hiệu lực  từ 22/01/2015 đến 31/12/2015.

2. Xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 12/12/2014 quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Theo đó,  việc đánh giá, xếp loại phải theo một số tiêu chí sau:

 Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã.

- Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã.

- Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã.

- Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã…

Tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100; các tiêu chí không có minh chứng phù hợp không được chấm điểm.

Về xếp loại như sau: Loại tốt (Tổng số điểm đạt được từ 85-100, không có tiêu chí bị điểm 0); Loại khá (Tổng số điểm đạt được từ 70-84, không có tiêu chí bị điểm 0); Loại trung bình (Tổng số điểm đạt được từ 50-69, không có tiêu chí bị điểm 0); Loại chưa đạt (các trường hợp còn lại).

Thông tư này có hiệu lực từ 25/01/2014.

3. Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện

Đây là nội dung quan trọng của Thông tư 190/2014/TT-BTC.

Theo đó tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được trả trực tiếp theo từng quý với mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ tiền điện dùng cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng.

- Khi có sự thay đổi giá bản lẻ điện sinh hoạt bậc 1 thì UBND cấp tỉnh phải có sự điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện.

- Trường hợp hóa đơn tiền điện của hộ chính sách xã hội vượt sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt (trên 50kWh) trong tháng của quý trước, thì số tiền hỗ trợ được điều  chỉnh giảm (hoặc thu hồi) vào quý sau.

- Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 01/06/2014 theo quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg .

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/01/2015.

4. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về xăng

Bộ Công thương ban hành Thông tư 51/2014/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ký hiệu QCVN 03:2014/BCT về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu.

Thông tư này thay thế Thông tư 48/2012/TT-BTC và bãi bỏ các quy định về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện đối với xăng E5 quy định tại Thông tư 48/2012/TT-BTC .

Thông tư có hiệu lực từ 28/01/2015.

5. Quy định mới về tập sự giảng viên

Ngày 10/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 70/2014/QĐ-TTg về điều lệ trường Đại học thay thế cho các quyết định 61/2009/QĐ-TTg, 58/2010/QĐ-TTg, 63/2011/QĐ-TTg .

So với quy định cũ, Quyết định 70 quy định cụ thể về Tập sự giảng viên trường Đại học như sau:

- Người trúng tuyển để làm giảng viên phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng.

- Người đã thực hiện giảng dạy ở trường đại học tối thiểu 12 tháng không phải thực hiện chế độ tập sự; người có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được hiệu trưởng xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

- Thời gian tập sự phải được quy định trong hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

Ngoài ra, người tập sự phải tham gia dự giờ, sinh hoạt chuyên môn học thuật của bộ môn, thực tập giảng dạy…

Quyết định 70 có hiệu lực từ 30/01/2015.

6. Hướng dẫn ký kết hợp đồng làm việc tại trạm y tế xã

Theo Nghị định 117/2014/NĐ-CP, việc ký kết hợp đồng làm việc tại Trạm Y tế xã được thực hiện như sau:

Ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế xã theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định 58/TTg năm 1994, Điều 2 Quyết định 131/TTg năm 1995.

Đối với số cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế theo  Điều 1 Quyết định 131:

- Nếu thời gian làm việc đủ 36 tháng (tính đến ngày 31/01/2015) và đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn công việc đảm nhiệm sẽ được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

- Những trường hợp chưa đủ thời gian 36 tháng làm việc thì thực hiện tuyển dụng theo quy định của Luật Viên chức.

Viên chức được tuyển dụng từ khi Nghị định này có hiệu lực thì ký kết hợp đồng làm việc theo Luật Viên chức.

Nghị định này có hiệu lực từ 31/01/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,743

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"
  • 16:05 | 23/11/2022 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư
  • 16:00 | 23/11/2022 Thông tư 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022 hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
  • 10:40 | 23/11/2022 Quyết định 3504/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn