Chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 6 (phần 1)

31/05/2014 09:03 AM

Từ ngày 01/6 – 10/6, một số chính sách nổi bật về các lĩnh vực như thuế- phí- lệ phí, tiền tệ- ngân hàng, lao động tiền lương… sẽ có hiệu lực thi hành. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT điểm qua một số chính sách nổi bật như sau

Minh Trọng
Lĩnh vực thuế- phí- lệ phí

Bộ Tài chính đã ban hành quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ tại thông tư 39/2014/TT-BTC, thông tư có một số điểm mới nổi bật như sau:

- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn mới được sử dụng hóa đơn tự in;
- Bỏ quy định về hóa đơn xuất khẩu;
- Khi lập hóa đơn, đối với phần còn trống trên hóa đơn: Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo;
- Quy định chuyển tiếp: Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư 153/2010/TT-BTC và thông tư 64/2013/TT-BTC thì được tiếp tục sử dụng.

Thông tư 39 có hiệu lực từ 01/6/2014.

Lĩnh vực lao động- tiền lương

Từ ngày 01/06, theo quy định mới tại Nghị định 18/2014/NĐ-CP, tác giả tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm sẽ được tăng thêm nhuận bút đến 6%.

Cụ thể, xuất bản phẩm thuộc loại sáng tác Sách nghiên cứu lý luận về chính trị, văn hoá, xã hội, giáo dục từ 12% nâng lên 18%. Ngoài ra, tác phẩm thơ, văn xuôi, sách ảnh, Kịch bản sân khấu, điện ảnh cũng được tăng nhuận bút lên 17%.

Trong đó nhuận bút đối với xuất bản phẩm được tính như sau: Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá bán lẻ xuất bản phẩm x Số lượng in
Trường hợp do nhà nước đặt hàng thì được tính như sau: Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá thành sản xuất x Số lượng in
Nghị định 18 thay thế mức nhuận bút cho tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm quy định tại Nghị định 61/2002/NĐ-CP .

Lĩnh vực tài chính nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2014/NĐ-CP quy định cụ thể về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu, việc quản lý, xử lý đối với tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Theo đó, thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản đối với tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm, di sản không người thừa kế, hàng hóa tồn đọng như sau:

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của NN theo quy định pháp luật đối với: Tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm; BĐS vô chủ, BĐS không có người thừa kế, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử - văn hoá…
- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không thuộc phạm vi tại Điểm a, Điểm c Khoản 3 điều 8 nghị định này;
- Cục trưởng Cục Hải quan quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2014, thay thế Nghị định 137/2006/NĐ-CP và một số quy định tại Nghị định 14/1998/NĐ-CP, số 17/2010/NĐ-CP và  Quyết định 64/2007/NĐ-CP .

Lĩnh vực giao thông vận tải

Từ ngày 01/6, quy định mới về đăng ký xe tại thông tư 15/2014/TT-BCA sẽ có hiệu lực thi hành.
Theo đó, thời hạn cấp đăng ký, biển số xe đã có một số thay đổi như sau:

- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Trường hợp phải chờ sản xuất biển số khi cấp lại, đổi lại biển số xe thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra theo thông tư này, xe máy điện phải thực hiện đăng ký xe, nếu không sẽ không được phép lưu thông.

Theo quy định tại Nghị định 32/2014/NĐ-CP, khi xảy ra tai nạn, sự cố trên đường cao tốc, đơn vị khai thác, bảo trì tuyến đường cao tốc phải điều động lực lượng đến ngay hiện trường giải quyết bước đầu:

- Bảo vệ hiện trường, sơ cứu về người (nếu có);
- Hướng dẫn điều tiết giao thông tạm thời.
- Bố trí lực lượng tham gia giải quyết tai nạn, sự cố theo chỉ huy của lực lượng công an

Đội cứu nạn, cứu hộ phải có mặt ngay tại hiện trường chậm nhất 30 phút kể từ khi nhận được thông tin để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến phải cung cấp thông tin về tai nạn, sự cố trên sóng radio, biển báo thông tin điện tử…

Nghị định 32/2014/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 10/6/2014.

Lĩnh vực tiền tệ- ngân hàng

Quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro theo thông tư 39/2013/TT-NHNN sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6, theo đó việc trích lập, hạch toán và sử dụng khoản dự phòng rủi ro được thực hiện theo một số nguyên tắc sau:

- Hàng năm, NHNN trích lập dự phòng rủi ro và hạch toán vào chi phí bằng 10% chênh lệch thu, chi chưa bao gồm khoản chi dự phòng rủi ro. Số dư dự phòng rủi ro sau thời điểm trích lập không vượt quá số dự phòng rủi ro cần phải trích lập;
- Khoản dự phòng rủi ro được sử dụng chung để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình hoạt động sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và tổ chức bảo hiểm (nếu có);
- Khoản dự phòng rủi ro chưa sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp;
- Trường hợp khoản dự phòng rủi ro không đủ bù đắp các tổn thất, việc xử lý phần còn thiếu sẽ được thực hiện theo quy định tại Chế độ tài chính hiện hành của NHNN.

Thông tư 39 thay thế quyết định 41/2007/QĐ-NHNN .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,002

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
  • 17:20 | 03/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  • 07:55 | 03/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
  • 07:50 | 03/02/2023 Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn