Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 5

10/05/2014 14:10 PM

Từ ngày 11/5 đến ngày 20/5/2014, một số chính sách pháp luật nổi bật trong các lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, XNK, tiền tệ - ngân hàng… sẽ có hiệu lực. Thư Viện Pháp Luật điểm qua một số chính sách nổi bật sau:

Minh Trọng
Lĩnh vực Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đi vay nước ngoài không do Chính phủ bảo lãnh phải thực hiện vay bằng đồng ngoại tệ; trừ một số trường hợp sau được vay bằng đồng Việt Nam:

- Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô;
- Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp của Bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại Bên đi vay;
- Các trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014.

Lĩnh vực Thương mại

Theo Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT thì từ ngày 14/5/2014, Tôm thẻ chân trắng được sử dụng không quá 04 tháng kể từ ngày nhập về cơ sở, thay vì 03 tháng như quy định trước đây tại thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT .

Từ ngày 15/5/2014, Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật Giá về Thẩm định giá sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, thời gian lưu trữ hồ sơ thẩm định giá phải thực hiện theo quy định sau:

+ Thời hạn lưu trữ tối thiểu là 10 (mười) năm đối với hồ sơ thẩm định giá bằng giấy. Hồ sơ thẩm định giá đã hết thời hạn lưu trữ, được tiêu hủy theo quy định của pháp luật;
+ Lưu trữ vĩnh viễn đối với dữ liệu điện tử.

Doanh nghiệp thẩm định giá phải có biện pháp để duy trì tính bảo mật, an toàn, toàn vẹn, có khả năng tiếp cận và phục hồi được của hồ sơ thẩm định giá trong thời hạn lưu trữ.

Thông tư 12/2014/TT-BCT quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó giá bán lẻ điện bình quân được xác định theo các yếu tố sau:
- Chi phí phát điện (bao gồm chi phí + lợi nhuận định mức (LNĐM) của nhà máy thành viên + chi phí mua điện ngoài tập đoàn + nhập khẩu);
- Tổng doanh thu truyền tải điện (tính theo 14/2010/TT-BCT );
- Chi phí phân phối + LNĐM;
- Chi phí quản lý + LNĐM;
- Chi phí sản xuất kinh doanh chưa tính hết;
- Mức trích lập/sử dụng Quỹ bình ổn giá ;
- Tổng sản lượng điện thương phẩm dự kiến.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2014.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải theo Thông tư 04/2014/TT-BGTVT gồm:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký đầu tư trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến phương tiện, vật tư, thiết bị ngành hàng hải, đóng tàu.
- Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất xác nhận pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải đã được thử nghiệm phù hợp với quy định của Nghị quyết MSC.81 (70) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 15/5/2014.

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Từ ngày 15/5/2014, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh sẽ bị hạn chế hơn trong việc mang vàng, cụ thể theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-NHNN như sau:

- Cá nhân xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu sẽ không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu;
- Cá nhân xuất, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới vẫn được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức, nhưng nếu quá 300g trở lên phải khai báo;
- Cá nhân VN được phép định cư nước ngoài khi xuất cảnh nếu mang quá 01kg vàng trở lên (trước đây là từ 03kg trở lên) phải có Giấy phép của NHNN chi nhánh cấp tỉnh đồng thời phải xin phép. Thời hạn để cấp phép tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ tăng lên thành 15 ngày.

Lĩnh vực Tthuế - phí - lệ phí

Theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BTC, tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen phải nộp phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

Mức thu phí thẩm định hồ sơ này là 70.000.000 VNĐ/01 lần thẩm định. Thời hạn nộp phí thẩm định chậm nhất sau năm (05) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đăng ký là hợp lệ.

Thông tư 36 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014.

Lĩnh vực vi phạm hành chính

Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 05/2014/TT-BGTVT về mẫu biên bản, QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Theo đó, từ ngày 15/5/2014, đối với trường hợp người vi phạm có giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, người xử phạt phải ghi rõ trong QĐ phạt: các Hạng được phép điều khiển theo GPLX và áp dụng hình thức xử phạt tước GPLX với loại xe vi phạm.

Người vi phạm vẫn được quyền điều khiển những loại xe còn lại đã được ghi trong giấy phép lái xe.

Thông tư cũng ban hành kèm theo  20 mẫu quyết định, biên bản dùng trong xử phạt VPHC về giao thông như QĐ xử phạt theo thủ tục phạt không lập biên bản, QĐ tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;  Biên bản cưỡng chế thi hành QĐ xử phạt, biên bản tạm giữ phương tiện…

Ngoài các mẫu này, những công việc khác sẽ sử dụng mẫu biên bản chung ban hành tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,214

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 07:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất táo cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:00 | 22/09/2022 Nghị định 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
  • 14:20 | 21/09/2022 Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  • 07:50 | 21/09/2022 Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn