Chính sách Hải quan - Thương mại có hiệu lực trong tháng 4

14/04/2014 08:30 AM

Thời hạn khai hải quan điện tử; Điều kiện nhập khẩu xe ô tô mô tô của Việt kiều hồi hương; Phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ... là một trong những chính sách quan trọng trong lĩnh vực Hải quan - Thương mại có hiệu lực trong tháng 4 này. Cụ thể như sau:

Huyền Trang
Quy định thời hạn khai hải quan điện tử

Việc khai hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu được thực hiện sau khi đã tập kết đầy đủ hàng hóa tại địa điểm chậm nhất 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc khai hải quan được thực hiện trước khi hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Ngày hàng hóa đến cửa khẩu được xác định:
- Là ngày ghi trên dấu của cơ quan hải quan đóng lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập;
- Ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải.

Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải nhập cảnh.

Nội dung trên quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/04/2014.

Điều kiện nhập khẩu xe ô tô, mô tô của Việt Kiều hồi hương

Cũng vào ngày đầu tháng 4/2014, Thông tư 20/2014/TT-BTC có hiệu lực, cho phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô như sau.

Điều kiện để được nhập khẩu xe ô tô của Việt kiều đã hồi hương là:
- Đã đăng ký lưu hành ở nước định cư hoặc nước mà công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc ít nhất là 06 tháng
- Đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km đến thời điểm ô tô về cảng Việt Nam.
- Đáp ứng quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP và Thông tư 31/2011/TT-BGTVT .

Tương tự Điều kiện nhập khẩu đối với xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển phải thỏa mãm điều kiện sau:

- Được đăng ký lưu hành ở nước định cư hoặc nước mà công dân VN định cư ở nước ngoài đến làm việc trước thời điểm công dân VN định cư ở nước ngoài đã hồi hương được giải quyết đăng ký thường trú tại VN và thuộc loại được phép đăng ký;
- Phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại VN;
- Xe mô tô nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm mô tô về đến cảng VN.
- Đáp ứng quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT .

Hướng dẫn xử lý hồ sơ hải quan khai không đầy đủ

Ngày 01/04/2014 Quyết định 988/QĐ-TCHQ có hiệu lực, quy định cụ thể cách xử lý khi kiểm tra hồ sơ hải quan phát hiện khai không đầy đủ hoặc có sự sai lệch, chưa phù hợp giữa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên Hệ thống.

Cụ thể, công chức hải quan lập biên bản vi phạm khi phát hiện đầy đủ thông tin hành vi vi phạm.

Sau khi người khai hải quan đã chấp hành, công chức thông báo người khai hải quan khai sửa đổi bằng “Chỉ thị của Hải quan” thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã A) và làm tiếp thủ tục theo quy định.

Trường hợp người khai hải quan sử dụng bảo lãnh riêng để khai báo nhưng số tiền thuế phải nộp khác với số tiền do người khai hải quan khai báo thì cơ quan hải quan đề nghị sử dụng bảo lãnh riêng mới tương ứng với số tiền thuế do cơ quan Hải quan xác định hoặc khai báo việc nộp thuế bằng phương thức nộp thuế ngay thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã A).

Nếu quá 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo sửa đổi mà người khai hải quan không thực hiện việc sửa đổi thì công chức hải quan thực hiện việc sửa đổi và ấn định thuế thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã B), nghiệp vụ CEA/CEE và thực hiện tiếp các thủ tục…

Cách xác định trị giá hải quan của hàng XNK

Từ 12/04/2014, việc xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư 29/2014/TT-BTC .

Thông tư giải thích rõ khái niệm hàng hàng hóa nhập khẩu giống hệt là những hàng hóa nhập khẩu giống nhau về mọi phương diện như Đặc điểm vật chất; Chất lượng sản phẩm; Nhãn hiệu sản phẩm; Được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất được ủy quyền.

Ngoài ra Thông tư còn hướng dẫn một số nội dung mới như:
- Phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;
- Các hoạt động Gia công chế biến đơn giản sau nhập khẩu;
- Giải thích khái niệm “như một điều kiện cho giao dịch bán hàng hoá” tại điểm b, tiểu mục 1.2.5.1 Điều 14 về phí bản quyền, phí giấy phép  tại Thông tư 205/2010/TT-BTC .

Phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ

Có 02 phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ HHDV là phương pháp so sánh và phương pháp chi phí, được ban hành tại Thông tư 25/2014/TT-BTC .

Các bước cơ bản để tiến hành định giá theo phương pháp so sánh gồm:

Bước 1. Xác định tổng quát về HHDV cần định giá, xác định các yếu tố so sánh chủ yếu có ảnh hưởng nhiều nhất đến giá HHDV
Bước 2. Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về mức giá/các thông tin liên quan đến mức giá của HH, DV tương tự trên thị trường, lựa chọn ít nhất ba HHDV tương tự làm HHDV so sánh (nếu có).
Bước 3. Phân tích mức giá và các thông tin liên quan của HHDV tương tự; phân tích các yếu tố so sánh chủ yếu tác động đến giá HHDV cần định giá.

Đối với phương pháp chi phí Thông tư quy định các khoản chi không được tính chi phí hợp lý, hợp lệ để xác định giá thành sản phẩm thực hiện theo quy định hiện hành về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế…

Văn bản có hiệu lực từ 15/02/2014, thay thế Thông tư 154/2010/TT-BTC .

Mức bồi thường nhà ở, đất trong hành lang lưới điện

Việc hỗ trợ, bồi thường một lần đối với nhà ở, công trình, đất nằm trong, ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không sẽ áp dụng cho các trường hợp sau:

- Nhà ở phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm trong và ngoài hành lang bảo vệ;
- Đất ở, các loại đất khác nằm trong hành lang bảo vệ;
- Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất;
- Chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở;
- Hỗ trợ chi phí di chuyển;
- Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ.
 
Nội dung trên được ban hành tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/04/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,796

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 10:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn