Chính sách Thuế - Phí -Lệ phí có hiệu lực trong tháng 2

19/02/2014 13:39 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp lại một số chính sách nổi bật trong lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ phí có hiệu lực kể từ tháng 2/2014 như sau:

Ms. Nga Ngô
Tăng mức thuế suất đối với một số tài nguyên

Theo quy định tại Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 về biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, từ 01/02/2014, mức thuế suất đối với một số tài nguyên sẽ tăng.

Cụ thể là sắt, ti-tan, vôn-phờ-ram, đồng, đá, sỏi, cát, cát làm thủy tinh, đất làm gạch, a-pa-tít, than an-tra-xít hầm lò, than an-tra-xít lộ thiên, than nâu, than mỡ, than khác, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện, đá hoa trắng.

Thỏa thuận phương pháp xác định giá trị tính thuế (APA)

Thông tư 201/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ 05/02/2014 có các điểm đáng lưu ý:

- APA có hiệu lực trong thời gian tối đa 5 năm và có thể được gia hạn thêm nhưng không quá 5 năm.

- Đối tượng áp dụng APA là các tổ chức, đơn vị có quan hệ liên kết trong một DN, tập đoàn kinh tế hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau; các tổ chức, đơn vị có mối quan hệ là cơ sở thường trú và trụ sở chính của DN.

- Các giao dịch được áp dụng APA: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao hoặc chuyển nhượng hàng hóa, dịch vụ trong quá trình kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết (trừ các giao dịch liên quan đến hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định của pháp luật về giá).

- Nếu đã nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN cho những năm áp dụng APA trước khi ký APA, người nộp thuế phải khai bổ sung khai quyết toán thuế TNDN để điều chỉnh thu nhập chịu thuế cho phù hợp với mức giá, tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất sinh lời trong 30 ngày kể từ ngày APA được ký kết (trừ trường hợp đã có quyết định kiểm tra, thanh tra thuế).

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thông tư 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa VN với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại VN quy định một số trường hợp bị từ chối áp dụng Hiệp định:

1. Người đề nghị đề nghị áp dụng Hiệp định đối với số thuế đã phát sinh quá ba năm trước thời điểm đề nghị áp dụng Hiệp định.
2. Khi mục đích chính của các hợp đồng hoặc các thỏa thuận là để được hưởng miễn hoặc giảm thuế theo Hiệp định.
3. Người đề nghị áp dụng Hiệp định không phải là người chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập mà số thuế liên quan đến khoản thu nhập đó được đề nghị miễn, giảm theo Hiệp định. Trường hợp không được coi là một người chủ sở hữu thực hưởng được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực từ 06 /02/2014.

Theo hướng dẫn về thu nộp thuế TNCN đối với người lao động thuộc CAND, Bộ Quốc phòng tại Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA (có hiệu lực 07/02/2014) và Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP (có hiệu lực 12/02/2014) thì:

- Các khoản thu nhập từ hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo, tiền đi lại, tiền nhà ở, tiền ăn… không phải chịu thuế TNCN.
- Nếu trả thu nhập cho các cá nhân nằm ngoài tổ chức từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế với mức 10%.

Cho phép khấu trừ, hoàn thuế hóa đơn lập sai về hình thức

Theo Công văn 1781/BTC-TCT ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, sẽ vẫn khấu trừ, hoàn thuế cho DN nếu hóa đơn được lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định nhưng sai về “hình thức”.

Các trường hợp cụ thể như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống …

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN sẽ có hiệu lực từ 15/02/2014 có một số điểm lưu ý:

- Đối với thu nhập từ chế biến, chế tạo sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không thuộc thu nhập được miễn thuế, HTX, DN phải hạch toán riêng phần này để xác định số thuế TNDN được miễn thuế.
Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập được miễn thuế được xác định theo tỷ lệ giữa chi phí của hoạt động được miễn thuế với tổng chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở trong kỳ tính thuế.

- Các khoản chi bằng tiền mặt được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
1. Chi thu mua một số loại hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê.
2. Chi mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng.
3. Chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DN.

Thẩm quyền quyết định phí, lệ phí của HĐND cấp tỉnh

Theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh, từ 17/02, HĐND cấp tỉnh được phép tăng một số khoản phí, lệ phí tại địa phương nếu chỉ số giá tiêu dùng cả nước biến động trên 20%.

Mức thu tối đa đối với một số loại phí, lệ phí được quy định như sau:

- Phí giữ xe ban ngày tại các điểm của Nhà nước đầu tư: 2.000 đồng/lượt/xe đạp, 4.000 đồng/lượt/xe máy, 20.000 đồng/lượt/xe ô tô; tại đô thị loại đặc biệt thì tối đa là 40.000 đồng/lượt/xe ô tô.
- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 7.500.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại VN: 600.000 đồng/1 giấy phép cấp mới, 450.000 đồng/1 giấy phép cấp lại.

Đối với các loại phí, lệ phí mà Thông tư không quy định mức thu tối đa thì HĐND được phép quy định mức cụ thể cho phù hợp với địa phương mình.

Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ có hiệu lực từ 21/02/2014, theo đó:

- Đối tượng bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động cưỡng chế thuế. Chi phí cưỡng chế sẽ được tạm ứng trước từ ngân sách nhà nước. Mức tạm ứng không bị giới hạn (trước đây chỉ được tạm ứng không quá 30 triệu đồng).
- Bỏ các trường hợp được miễn, giảm chi phí cưỡng chế.
- Quy định trình tự cụ thể về thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Ngoài các văn bản trên còn có một số Nghị định, Thông tư về thuế, phí và lệ phí cũng có hiệu lực trong tháng 02/2014 như:

- Thông tư 197/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch, quốc lộ 1.
- Thông tư 202/2013/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.
- Thông tư 204/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.
- Thông tư 216/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,062

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn