Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 06/02-10/02/2014

04/02/2014 10:49 AM

Từ ngày 06/02/2014 có nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, tiêu biểu như hỗ trợ các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thủ tục XNK ngoại tệ tiền mặt….

Ms. Hồng Nhung
Lĩnh vực Doanh Nghiệp

Ngày 10/2, Thông tư 194/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc tái cơ câu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (DNNN) sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Khi thực hiện tái cơ cấu, nếu cần thiết thì phía công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) cùng các chủ nợ sẽ xem xét để ra quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho DN.

Việc giảm trừ của các chủ nợ khác sẽ thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên; mức tối đa của DATC sẽ bằng (số âm vốn của chủ sở hữu) - (phần giảm trừ của các chủ nợ khác)

Khi chính thức trở thành công ty cổ phần, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế thì DATC cùng các chủ nợ khác sẽ xem xét để tiếp tục giảm trừ.

Cũng từ ngày 10/2, nhà đầu tư có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn sẽ được hỗ trợ các khoản sau:

- 50% chi phí quảng cáo và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước;

- 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước;

-  70% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do DN chủ trì hoặc do DN mua bản quyền công nghệ để phục vụ dự án.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP .

Lĩnh vực Tiền tệ- Ngân hàng

Từ ngày 10/2, việc xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt sẽ được thực hiện qua một trong hai cửa khẩu Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất, các NH phải có sự chấp thuận Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam để được thực hiện việc này..

Hồ sơ thủ tục xin chấp thuận được quy định tại Thông tư 33/2013/TT-NHNN .

NHNN chi nhánh Hà Nội sẽ cấp Quyết định chấp thuận cho XNK ngoại tệ qua cửa khẩu Nội Bài; NHNN chi nhánh HCM cấp Quyết định chấp thuận cho XNK ngoại tệ qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Lĩnh vực Lao động- Tiền lương

Theo quy định tại Thông tư 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC những người trực tiếp tham gia nghiên cứu, sửa chữa, bảo quản, vận chuyển vũ khí quốc phòng sẽ được hưởng phụ cấp theo các mức sau:

- Bộ phận sản xuất thuốc nổ, thuốc phóng, hỏa cụ, chất phóng xạ: 0,5 mức lương cơ sở.

- Bộ phận sản xuất vũ khí , trang bị quân sự, vật tư quốc phòng: 0,3 mức lương cơ sở.

- Bộ phận sản xuất máy móc, thiết bị khác và những bộ phận khác: 0,2 mức lương cơ sở.

- Bảo vệ, canh gác kho vũ khí: 0,1 mức lương cơ sở.

Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải

Từ ngày 10/2, Mức trích của DN bảo hiểm từ doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới sẽ còn 1% (thay cho mức cũ là 2%).

Nội dung này được quy định tại Nghị đinh 214/2013/NĐ-CP .

Lĩnh vực Bộ Máy Hành Chính

Nghị định 211/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một vài quy định trong Nghị định 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đế xảy ra tham nhũng.

Theo Nghị định này, người đứng đầu cơ quan sẽ được loại trừ trách nhiệm trong việc để xảy ra tham nhũng trong trường hợp họ không thể biết được việc này hoặc đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động phát hiện hoặc xử lý những hành vi đó.

Cơ cấu hội đồng kỷ luật cũng được tăng số Ủy viên từ 2 người thành 4 người, trong đó có một người là Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Nghị định này sẽ được áp dụng từ ngày 10/02/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,425

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn