Chính sách có hiệu lực từ ngày 21-31/10

18/10/2013 16:53 PM

Trong những ngày cuối tháng 10, Thư Viện Pháp Luật giới thiệu một số văn bản nổi bật sắp có hiệu lực thi hành, cụ thể:

Trọng Hiền
Lao động – tiền lương: Hướng dẫn việc xếp lương trong công ty nhà nước

Đầu tháng 9 năm nay, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành 2 thông tư để hướng dẫn việc xếp lương trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ là Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH (xếp lương cho người lao động) và Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH (xếp lương cho chức danh quản lý).

Nội dung chủ yếu của Thông tư 18, Thông tư 19 là các công thức và hướng dẫn việc xác định quỹ tiền lương hàng năm, quỹ tiền lương này dùng để thực hiện chi trả lương thưởng cho NLĐ, viên chức quản lý.

Riêng quỹ tiền lương của NLĐ trong năm 2013 sẽ phân thành 2 giai đoạn: từ đầu năm đến hết tháng 4 và từ tháng 5 đến hết tháng 12; cách xác định quỹ tiền lương trong trường hợp này được hướng dẫn cụ thể tại phụ lục ban hành kèm thông tư 18.

Đối với công ty không có lợi nhuận hoặc thua lỗ thì trong thời gian chưa xây dựng được thang bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, việc xác định quỹ tiền lương sẽ căn cứ vào hệ số tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP, mức lương 1,05 triệu đồng/tháng, nhân với chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Mức tiền ăn giữa ca tại các công ty vẫn áp dụng theo mức 680.000 đồng/tháng

Ngoài ra, đối với viên chức quản lý, Thông tư 19 cũng nhấn mạnh sự tham gia của Công đoàn công ty trong việc xây dựng quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng và buộc phải có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu trước khi được thực hiện.

Các công ty sẽ phải báo cáo hàng năm việc thực hiện các chế độ tiền lương theo các biểu mẫu quy định tại 2 thông tư này.

Hai Thông tư này bắt đầu được áp dụng từ ngày 25/10/2013

Ngân Hàng:  Siết chặt điều kiện mở phòng giao dịch của ngân hàng

Từ ngày 23/10/2013, các ngân hàng khi mở địa điểm giao dịch sẽ phải đáp ứng các điều kiện mới tại Thông tư 21/2013/TT-NHNN .

Một trong các yêu cầu bắt buộc đó là ngân hàng phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định; Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31/12 của năm liền trước không vượt quá tỷ lệ do NHNN quy định (hiện nay là 3%).

Một số điều kiện khác: năm trước liền kề hoạt động có lãi; HĐQT, HĐTV, ban kiểm soát có cơ cấu theo đúng quy định, không bị khuyết TGĐ; giá trị thực vốn điều lệ tại thời điểm 31/12 năm liền trước không thấp hơn vốn pháp định …

Đối với chi nhánh, để được mở phòng giao dịch sẽ phải đáp ứng 3 yêu cầu: thời gian hoạt động từ đủ 12 tháng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, không bị xử phạt VPHC bằng hình thức phạt tiền trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký trở về trước.

Số lượng phòng giao dịch trong khu vực không được lớn hơn 2 lần số chi nhánh có trong khu vực đối với nội thành Hà Nội và nội thành tp.HCM, không được lớn hơn 3 lần số chi nhánh trong các khu vực khác.

Cũng từ cuối năm nay, các NHTM sẽ phải báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện… theo mẫu số 02 ban hành kèm thông tư đến NHNN, chi nhánh NHNN nơi đặt trụ sở chính.

Nông - Lâm nghiệp:  danh mục các loài động-thực vật hoang đã theo CITES 2013

Danh mục này được ban hành kèm Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT, bao gồm 3 phần:

Danh mục những loài động- thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất, nhập khẩu, tái xuất khẩu…  vì mục đích thương mại.

Danh mục những loài động-thực vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất-nhập khẩu, tái xuất khẩu… vì mục đích thương mại không được kiểm soát.

Các danh mục nêu trên sẽ là cơ sở để cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan khác thực hiện việc kiểm soát xuất-nhập khẩu động-thực vật hoang dã.

Danh mục mới này sẽ được áp dụng từ 25/10/2013, thay thế cho danh mục năm 2010.

Về lĩnh vực thủy sản, bắt đầu từ ngày 27/10/2013 danh mục bổ sung các sản phẩm phục vụ ngành thủy sản tại Thông tư 39/2013/TT-BNNPTNT cũng chính thức được áp dụng.

Danh mục này sẽ bổ sung thêm hơn 200 loại thức ăn hỗn hợp, gần 700 loại thức ăn bổ sung, 26 loại nguyên liệu thức ăn và hơn 400 loại sản phẩm cải tạo môi trường.

Ngoài ra cũng sẽ có một số điều chỉnh, sửa đổi về thông tin của 8 đơn vị sản xuất các sản phẩm thủy sản đã được công bố tại các danh mục trước.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,844

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn