Chính sách Y tế - Giáo dục có hiệu lực từ giữa tháng 10/2018

09/10/2018 09:43 AM

Sau đây là 04 chính sách về Y tế - Giáo dục có hiệu lực từ giữa tháng 10/2018 (từ ngày 11 – 20/10/2018):

Nguyễn Thương

1. Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Ngày 30/8/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2018/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu. Theo đó, danh mục bao gồm:

- Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu (Phụ lục I)

- Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu:

+ Thuốc cổ truyền có xuất xứ thuộc danh mục bài thuốc cổ truyền được Bộ Y tế công nhận và được miễn thử lâm sàng;

+ Thuốc dược liệu bao gồm thuốc dược liệu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam và trong thành phần chứa dược liệu có tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền thiết yếu ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Thuốc theo danh mục thuốc cổ truyền đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục II);

+ Danh mục vị thuốc cổ truyền (Phụ lục II).

Thông tư 19/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018, bãi bỏ Thông tư 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 và Thông tư 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013.

2. Bỏ quy định mua thuốc cho con phải khai số CMND

Ngày 22/8/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Theo đó, trong đơn thuốc của trẻ dưới 72 tháng tuổi chỉ yêu cầu ghi số tháng tuổi, cân nặng, tên bố,mẹ hoặc người đưa trẻ đến khám, chữa bệnh mà không cần ghi số CMND của bố, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.

Thông tư 18/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

3. Tiêu chuẩn công bố khoa học quốc tế đối với chức danh giáo sư

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo đó, từ 01/1/2020, một trong những tiêu chuẩn của chức danh GS đó là ứng viên phải công bố được ít nhất 05 bài báo khoa học hoặc (và):

- Bằng độc quyền sáng chế;

- Giải pháp hữu ích;

- Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Nếu không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có:

+ Ít nhất 03 trong số các công trình khoa học nêu trên và 02 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản; hoặc

+ Ít nhất 03 trong số các công trình khoa học nêu trên và 02 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

4. Quy định mới về tiêu chuẩn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Ngày 28/8/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGDDT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

Theo đó, một trong những tiêu chuẩn để xem xét kỷ niệm chương là cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm trở lên.

Quy định trước đây yêu cầu cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 25 trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ.

Ngoài ra, cá nhân ngoài ngành giáo dục, cá nhân người nước ngoài nếu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cũng được xem xét trao tặng kỷ nhiệm chương.

Thông tư 22/2018/TT-BGDDT có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,318

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn