Chính sách Xây dựng - Tài chính có hiệu lực cuối tháng 9/2018

18/09/2018 08:34 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên chính sách Xây dựng - Tài chính có hiệu lực từ cuối tháng 9/2018 (từ ngày 21 - 30/9/2018) sau đây:

Kiều Nga

1. Chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng mới nhất năm 2018

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng có hiệu lực vào ngày 25/9/2018.

Theo đó, nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng đã thay đổi như sau:

- Chế độ báo cáo gồm: hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục I), biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục II).

Số biểu mẫu báo cáo theo quy định mới đã giảm đi 05 biểu mẫu so với quy định hiện hành và nay chỉ còn 13 biểu mẫu được đánh số thứ tự từ 01/BCĐP đến 13/BCĐP.

- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị gửi báo cáo, còn Bộ Xây dựng là cơ quan nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê.

- Kỳ báo cáo thống kê được quy định trong biểu mẫu báo cáo thống kê và được tính theo ngày dương lịch gồm:

+ Báo cáo thống kê 6 tháng: được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê.

+ Báo cáo thống kê năm: được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê.

Như vậy, kỳ báo cáo mới đã bỏ chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo tháng, quý và cũng sửa đổi thời gian báo cáo thống kê 6 tháng, năm.

- Thời hạn báo cáo: được ghi tại góc trên bên trái của biểu mẫu thống kê.

- Hình thức báo cáo: bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và qua hệ thống báo cáo điện tử.

2. Quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Nội dung này được quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Theo đó, đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng mới gồm 04 nhóm lĩnh vực như sau:

- Hoạt động đầu tư xây dựng (gồm 09 chỉ tiêu);

- Phát triển đô thị và nông thôn (gồm 16 chỉ tiêu) ;

- Nhà ở, bất động sản và công sở (gồm 07 chỉ tiêu);

- Vật liệu xây dựng (gồm 01 chỉ tiêu).

(Quy định hiện hành là hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng gồm 03 nhóm: Quản lý đầu tư xây dựng; Phát triển đô thị và nông thôn; Nhà ở và bất động sản.)

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể nội dung các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Thông tư 06/2018/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2018 và thay thế Thông tư 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012.

3. Hướng dẫn mức chi NSNN để ứng phó biến đổi khí hậu 2016 - 2020

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020.

Theo đó, mức chi NSNN để thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020 được thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành.

Ngoài ra, Thông  tư cũng hướng dẫn thêm một số mức chi như sau:

- Chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009;

- Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018;

- Chi điều tra, khảo sát: Theo quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016;

- Chi công tác phí, hội nghị: Theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017;

- Chi tạo lập thông tin, cơ sở dữ liệu: Theo quy định tại Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

Xem thêm tại Thông tư 70/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 22/9/2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,789

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:10 | 28/11/2022 Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
  • 10:40 | 28/11/2022 Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công
  • 07:40 | 28/11/2022 Quyết định 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn