Chính sách tiền tệ ngân hàng có hiệu lực từ giữa tháng 8/2017

05/08/2017 16:51 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT điểm qua 04 chính sách nổi bật về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11 – 20/8/2017:

Văn Dũng

1. Xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản

Ngày 21/6/2017, Quốc hội thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án bất động sản khi:

- Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Dự án không có tranh chấp quyền sử dụng đất đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa án; không đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính.

- Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, bên nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng điều kiện về kinh doanh bất động sản; kế thừa các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án và tiến hành các thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án theo quy định.

Nghị quyết 42/2017/QH14 được thực hiện trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/8/2017.

nợ xấu

2. Hướng dẫn các nội dung của hợp đồng bảo lãnh tín dụng

Từ ngày 15/8/2017, Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, hợp đồng bảo lãnh tín dụng gồm có 03 bên: Quỹ hỗ trợ phát triển HTX bảo lãnh, bên được bảo lãnh và tổ chức tín dụng cho vay vốn thỏa thuận, gồm có các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, bên được bảo lãnh và tổ chức tín dụng cho vay vốn.

- Địa điểm, thời điểm ký kết hợp đồng bảo lãnh tín dụng.

- Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay phát sinh theo hợp đồng tín dụng.

- Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh tín dụng.

- Mục đích, nội dung bảo lãnh tín dụng.

- Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

- Biện pháp bảo đảm bảo lãnh, giá trị tài sản bảo đảm.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Thỏa thuận về các nguyên tắc xử lý trong trường hợp Quỹ thực hiện trả nợ thay (gồm lãi suất, thời hạn và các nội dung khác liên quan) cho bên được bảo lãnh phù hợp quy định của pháp luật.

- Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên liên quan.

- Những thỏa thuận khác phù hợp quy định của pháp luật.

bảo lãnh
3. Bổ sung loại hình Bên đi vay

Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực từ 15/8/2017.

Theo đó, Bổ sung loại hình Bên đi vay là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (mã loại hình SOB) vào Nhóm ngân hàng tại Điểm 5 của Phụ lục 4A và Phụ lục 4B của Thông tư 03.

4. Bãi bỏ 20 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ngân hàng

Thông tư 04/2017/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2017) bãi bỏ toàn bộ 20 văn bản quy phạm pháp luật  trong lĩnh vực ngân hàng; cụ thể như sau:

- Quyết định 181/QĐ-NH ngày 10/10/1991; 394/1997/QĐ-NHNN1 ngày 28/11/1997; 218/1998/QĐ-NHNN1 ngày 01/7/1998; 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000; 1134/2001/QĐ-NHNN ngày 26/9/2001; 19/2006/QĐ-NHNN ngày 04/5/2006; 47/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007; 17/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008; 19/2008/QĐ-NHNN ngày 01/7/2008.

- Thông tư 11/2003/TT-NHNN ngày 11/12/2003; 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 ; 04/2007/TT-NHNN ngày 13/6/2007; 18/2009/TT-NHNN ngày 14/8/2009.

- Chỉ thị 03/2004/CT-NHNN ngày 09/02/2004; 05/2006/CT-NHNN ngày 21/12/2006; 04/2007/CT-NHNN ngày 08/10/2007; 03/2008/CT-NHNN ngày 22/04/2008; 04/2008/CT-NHNN ngày 27/08/2008; 05/2008/CT-NHNN ngày 09/10/2008.

- Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,478

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:25 | 27/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
  • 08:30 | 26/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  • 22:30 | 19/01/2023 Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2022 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
  • 22:25 | 19/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 14:00 | 19/01/2023 Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
  • 13:59 | 19/01/2023 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
  • 11:00 | 19/01/2023 Thông tư 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
  • 10:47 | 19/01/2023 Thông tư 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 sửa đổi Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
  • 10:45 | 19/01/2023 Thông tư 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
  • 10:40 | 19/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn