Chính sách xây dựng, nhà ở có hiệu lực từ giữa tháng 8

09/08/2016 11:01 AM

Từ ngày 11 – 20/8/2016, nhiều chính sách về xây dựng, nhà ở bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là:

Quý Tân

1. Hướng dẫn mới về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định một số điểm mới trong hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng như sau:

+ Không cần công chứng, chứng thực bản sao các giấy tờ như giấy chứng minh quyền sử dụng đất, quyết định thu hồi đất, bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, quyết định phê duyệt dự án đầu tư…

+ Có thể sử dụng tệp tin chứa bản chụp chính các giấy tờ thay cho bản sao.

+ Bỏ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư ra khỏi hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng theo giai đoạn và dự án.

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dùng chung cho cả tại đô thị và nông thôn (Quy định hiện hành tách riêng hai trường hợp) và phải có thêm bản cam kết bảo đảm an toàn của chủ đầu tư khi xây dựng có công trình liền kề.

Thông tư 15/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

giấy phép xây nhà

2. Hướng dẫn đăng ký làm chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư
 
Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn đăng ký làm chủ đầu tự dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ sau:

+ Đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo mẫu quy định.

+ Các giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng tài chính của doanh nghiệp như giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, chứng minh vốn pháp định, vốn chủ sở hữu…

+ Phương án đề xuất thực hiện dự án gồm: phương án sơ bộ thiết kế và quy hoạch tổng mặt bằng của dự án, các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

3. Tăng diện tích tối thiếu phòng của nhà ở xã hội

Đây là nội dung này được đề cập tại Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, phòng ở nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua phải:

+ Có diện tích tối thiểu là 10m2 (tăng 1m2 so với quy định hiện hành).

+ Chiều rộng thông thủy không dưới 2.40 m và chiều cao thông thủy chỗ thấp nhất không dưới 2.70 m.

+ Diện tích sử dụng bình quân cho mỗi người không nhỏ hơn 5m2.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định đối với căn hộ nhà chung cư thì diện tích sử dụng tối thiểu phải là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh).

Thông tư 20/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và thay thế Thông tư 08/2014/TT-BXD .

nhà ở xã hội

4. Sửa đổi quy định về cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Theo đó, quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài có những thay đổi quan trọng sau:

+ Một số giấy tờ chỉ cần nộp bản sao (không cần chứng thực) hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc đinh dạng khác (*.pdf) như: văn bản kết quả đấu thầu, giấy phép hoạt động…

+ Đối với nhà thầu là cá nhân: Bỏ tờ khai lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,931

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 10:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn