Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 5/2016

06/05/2016 11:17 AM

Từ ngày 11 – 20/5/2016, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là:

Trọng Nhân

1. Giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn

Từ ngày 13/5/2016, giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ được giảm định mức giờ dạy theo Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT . Cụ thể:

- Tại các trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học:

+ Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 04 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học).

+ Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 02 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học).

- Tại các trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh:

+ Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học).

+ Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 01 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học).

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

Theo Nghị định 20/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/5/2016), những thông tin sau sẽ được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính:

- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính:

+ Cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số chứng minh Công an nhân dân hoặc số chứng minh quân nhân hoặc số hộ chiếu (nếu có); giới tính.

+ Tổ chức: Tên tổ chức; địa chỉ trụ sở; mã số (đối với doanh nghiệp) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số Giấy phép thành lập/số Đăng ký hoạt động (đối với tổ chức); họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

- Thông tin về việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

- Thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Thông tin về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

3. Nghị định mới về kinh doanh khí

Từ ngày 15/5/2016, hoạt động kinh doanh khí sẽ chịu sự điều chỉnh của Nghị định 19/2016/NĐ-CP , thay thế cho Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Theo đó:

- Các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK) không có thời hạn trước ngày 15/5/2016 được tiếp tục hoạt động thêm 01 năm nữa kể từ ngày này.

Sau thời điểm này phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 19.

- Các thương nhân đã được cấp GCNĐĐK có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước ngày 15/5/2016 được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

- Trạm nạp LPG vào chai được cấp GCNĐĐK được tiếp tục hoạt động thêm 02 năm kể từ ngày 15/5/2016.

Sau thời điểm này các Trạm nạp LPG vào chai phải đáp ứng điều kiện thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

4. Nội dung thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Theo Thông tư 03/2016/TT-BKHCN (có hiệu lực từ ngày 15/5/2016), các dự án đầu tư thuộc trường hợp phải thẩm định công nghệ sẽ thực hiện thẩm định các nội dung sau:

- Công nghệ của dự án đầu tư.

- Các sản phẩm do công nghệ tạo ra, thị trường sản phẩm.

- Thiết bị trong dây chuyền công nghệ.

- Nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng trong dự án đầu tư.

- Tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Tác động của công nghệ đến môi trường.

- Những vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư (nếu có).

(Còn nữa)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,326

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:22 | 10/12/2022 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:20 | 10/12/2022 Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022
  • 14:40 | 09/12/2022 Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự
  • 14:00 | 09/12/2022 Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  • 07:50 | 09/12/2022 Nghị định 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn