Chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công

27/01/2016 16:29 PM

Để tăng cường thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương… thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công như sau:

Ms. Diễm My
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn giải quyết những trường hợp đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng còn tồn đọng.

Phối hợp với các cơ quan tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm…

- Bộ Quốc phòng:

Chỉ đạo cơ quan Quân sự phối hợp xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Khẩn trương giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh do ngành quản lý còn tồn đọng; chủ trì phối hợp với các địa phương thanh tra, kết luận đối với trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh…

Ngoài ra, Thủ tướng còn chỉ đạo đối với: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, thành phố Trung ương.

Chỉ thị 02/CT-TTg được ban hành vào ngày 25/01/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,932

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn