Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
26/11/2022 17:31 PM

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y gồm những bước nào và hồ sơ cần chuẩn bị những gì? – Thùy Ngân (Sóc Trăng)

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y được hướng dẫn tại Quyết định 3147/QĐ-BYT năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 15/12/2022), cụ thể như sau:

1. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp Trung ương

1.1. Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp Trung ương

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và danh sách trích ngang theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BYT.

Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT.

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận sử dụng tại Việt Nam theo hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc theo Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BYT, có dán ảnh màu chân dung 4cm X 6cm chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản gốc).

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật

- Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo hoặc Giấy xác nhận thời gian trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y phù hợp với trình độ chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BYT.

Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn

- Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT.

- Hai ảnh màu chân dung cỡ 2cm X 3 cm chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng (để làm ảnh thẻ giám định viên).

1.2. Cách thức nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp Trung ương

Người nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp Trung ương có thể nộp hồ sơ theo các cách thức sau:

- Gửi hồ sơ qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

- Đường bưu chính công ích

- Nộp trực tiếp tại Bộ Y tế.

1.3. Trình tự bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp Trung ương

- Bước 1: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ xem xét, lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ để tổng hợp gửi Bộ Y tế.

- Bước 2: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Pháp chế rà soát hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đủ điều kiện bổ nhiệm thì Bộ Y tế thông báo cho cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trả kết quả:

+ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp y.

+ Văn bản của Bộ Y tế gửi cơ quan đề nghị bổ nhiệm giám định viên, thông báo lý do không bổ nhiệm (trong trường hợp không đủ điều kiện bổ nhiệm).

2. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp tỉnh

2.1. Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp tỉnh

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và danh sách trích ngang theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BYT.

Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT.

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận sử dụng tại Việt Nam theo hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc theo Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BYT, có dán ảnh màu chân dung 4cm X 6cm chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật

- Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo hoặc Giấy xác nhận thời gian trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y phù hợp với trình độ chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BYT.

Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn

- Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT.

- Hai ảnh màu chân dung cỡ 2cm X 3 cm chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng (để làm ảnh thẻ giám định viên).

2.2. Cách thức nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp Trung ương

Người nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp Trung ương có thể nộp hồ sơ theo các cách thức sau:

- Gửi hồ sơ qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

- Đường bưu chính công ích.

- Nộp trực tiếp tại Sở Y tế.

2.3. Trình tự bổ nhiệm giám định viên pháp y cấp Trung ương

- Bước 1: Công an tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh, các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT, hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm giám định viên pháp y theo quy định tại Điều 4 Thông tư 11/2022/TT-BYT, gửi đến Sở Y tế tỉnh.

- Bước 2: Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ Sở Y tế có văn bản hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y.

Trường hợp không bổ nhiệm thì Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,527

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn