Bảng lương công chức, viên chức ngành NN&PTNT

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/08/2022 10:22 AM

Xin hỏi là cách xếp lương công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay được quy định thế nào? Cho tôi biết bảng lương công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn? Huỳnh Long (Bến Tre)

Bảng lương công chức, viên chức ngành NN&PTNT

1. Mã số các ngạch công chức, viên chức ngành NN&PTNT

Căn cứ Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định về các ngạch công chức chuyên ngành kiểm dịch động vật như sau:

Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm dịch động vật

Kiểm dịch viên chính động vật

Mã số: 09.315

Kiểm dịch viên động vật

Mã số: 09.316

Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

Mã số: 09.317

Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm dịch thực vật

Kiểm dịch viên chính thực vật

Mã số: 09.318

Kiểm dịch viên thực vật

Mã số: 09.319

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

Mã số: 09.320

Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát đê điều

Kiểm soát viên chính đê điều

Mã số: 11.081

Kiểm soát viên đê điều

Mã số: 11.082

Kiểm soát viên trung cấp đê điều

Mã số: 11.083

Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm lâm

Kiểm lâm viên chính

Mã số: 10.225

Kiểm lâm viên

Mã số: 10.226

Kiểm lâm viên trung cấp

Mã số: 10.228

Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm ngư

Kiểm ngư viên chính

Mã số: 25.309

Kiểm ngư viên

Mã số: 25.310

Kiểm ngư viên trung cấp

Mã số: 25.311

Các ngạch công chức chuyên ngành thuyền viên kiểm ngư

Thuyền viên kiểm ngư chính

Mã số: 25.312

Thuyền viên kiểm ngư

Mã số: 25.313

Thuyền viên kiểm ngư trung cấp

Mã số: 25.314

2. Căn cứ xếp lương công chức, viên chức ngành NN&PTNT

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở như sau:

- Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

+ Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

+ Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

+ Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

- Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Hướng dẫn xếp lương công chức, viên chức ngành NN&PTNT

- Các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 17/2013/NĐ-CP) như sau:

+ Ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính:

Áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78

+ Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê điều:

Áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

+ Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư:

Áp dụng hệ số lương công chức loại Al, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

+ Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp:

Áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Bảng lương công chức chuyên ngành NN&PTNT (Mở tại tab mới để xem chi tiết)

Bảng lương công chức chuyên ngành NN&PTNT

(Khoản 1 Điều 24 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT)

3. Hướng dẫn xếp lương công chức được bổ nhiệm ngạch sau khi hết thời gian tập sự

Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định được cấp có thẩm quyền quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch công chức thì thực hiện xếp bậc lương được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp có trình độ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm:

Xếp bậc 3, hệ số 3,00 của các ngạch công chức kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư

- Trường hợp có trình độ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm:

Xếp bậc 2, hệ số 2,67 của các ngạch công chức kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư

- Trường hợp có trình độ đào tạo cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,06 của các ngạch công chức kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp.

(Khoản 2 Điều 24 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT)

Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 09/10/2022.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn