Công chức được tuyển dụng theo hình thức nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
02/08/2022 08:30 AM

Tuyển dụng công chức là hình thức lựa chọn người có khả năng phù hợp để làm việc trong cơ quan nhà nước. Vậy, tuyển dụng công chức được thực hiện theo hình thức nào?

Công chức được tuyển dụng theo hình thức nào?

Công chức được tuyển dụng theo hình thức nào? (Hình từ internet)

1. Công chức là ai?

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (bởi khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định công chức như sau:

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong các cơ quan sau:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Nhà nước.

+ Tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng. 

+ Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an. 

Trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Tuyển dụng công chức qua hình thức thi tuyển và xét tuyển

Tại khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định tuyển dụng công chức qua hai hình thức chủ yếu sau đây:

- Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua:

+ Thi tuyển 

+ Xét tuyển. 

Theo đó, hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển công chức phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm trong từng ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được người có phẩm chất, trình độ và năng lực.

- Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

+ Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục 2019, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

+ Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

3. Những hình thức tiếp nhận công chức 

Cũng tại khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định những hình thức tuyển dụng công chức khác như sau:

Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:

- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cán bộ, công chức cấp xã.

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức.

- Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với người đang đang giữ chức vụ, chức danh quản lý theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương.

- Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác. 

Lưu ý: Ngoài người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác còn phải có đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

Như vậy, việc tuyển dụng công chức chủ yếu bằng 02 hình thức là thi tuyển và xét tuyển, bên cạnh đó còn có những hình thức khác tuyển dụng khác theo quy định nêu trên.

>>> Xem thêm: Từ 15/8/2022, công chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan hành chính cấp huyện phải sử dụng được ngoại ngữ?

Các tiêu chí phân biệt cán bộ, công chức, viên chức đơn giản nhất? Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ nguồn nào?

Khi ứng viên có khiếu nại kết quả thi tuyển công chức thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết theo quy định?

Chí Nhân

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,726

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn