Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 thông tin đảng viên cần biết

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
10/03/2022 11:43 AM

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011. Dưới đây là một số thông tin đảng viên cần biết.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 thông tin đảng viên cần biết

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 thông tin đảng viên cần biết

(1) Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước.

(2) Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền sửa đổi Điều lệ Đảng.

(3) Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương.

(4) Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Uỷ viên Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư Quân uỷ Trung ương.

(5) Đủ 18 tuổi trở lên là có thể được kết nạp đảng nếu đáp ứng điều kiện quy định.

(6) Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

(7) Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

(8) Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

(9) Hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên:

- Đối với tổ chức đảng: khiển trách, cảnh cáo, giải tán;

- Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

- Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo.

(10) Không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng có thể bị xem xét xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 56,144

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn