Hồ sơ, thủ tục cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư online

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
28/06/2021 15:28 PM

Theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP , hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư được thực hiện như sau:

Hồ sơ, cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trực tuyến được quy định cụ thể tại Điều 39 Nghị định này như sau:

Điều 39. Hồ sơ cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trực tuyến

1. Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư bằng bản giấy theo quy định tại các Điều 36 và 47 của Nghị định này hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo một trong hai hình thức: sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số.

2. Hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trực tuyến bao gồm các dữ liệu theo quy định của Nghị định này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy.

3. Hồ sơ nộp trực tuyến hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định đối với hồ sơ bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và được đặt tên tương ứng với tên loại giấy tờ;

b) Thông tin kê khai trên Hệ thống đầy đủ và chính xác theo thông tin trong hồ sơ bản giấy; được xác thực bằng chữ ký số của nhà đầu tư hoặc đối chiếu thống nhất với hồ sơ bản giấy.

4. Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thủ tục đầu tư thì kèm theo hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư phải có giấy tờ ủy quyền và giấy tờ pháp lý của bên được ủy quyền.

Trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Trường hợp 1: Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư sử dụng chữ ký số như sau:

Bước 1: NĐT đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 2: NĐT kê khai thông tin, tải văn bản điện tử đã được ký số trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, NĐT nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 4: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho NĐT để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện, cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư cho NĐT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp 2: NĐT thực hiện trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư không sử dụng chữ ký số như sau:

Bước 1: NĐT đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 2: NĐT kê khai thông tin, tải văn bản điện tử trên Hệ thống;

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, NĐT nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống;

Bước 4: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho NĐT để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp hoặc điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho NĐT trên Hệ thống;

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo theo quy định, NĐT nộp một bộ hồ sơ bản giấy kèm bản in giấy biên nhận hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện để đối chiếu với hồ sơ nộp trên Hệ thống.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy của NĐT để đối chiếu thì hồ sơ đăng ký điện tử của NĐT không còn hiệu lực;

Ngoài ra, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày (không bao gồm thời gian NĐT nộp bộ hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất;

Lưu ý: NĐT chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ bản giấy so với hồ sơ được nộp trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ bản giấy không thống nhất với hồ sơ nộp trên trên Hệ thống, cơ quan đăng ký đầu tư có quyền từ chối cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư.

>>> Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư tăng vốn điều lệ được quy định như thế nào?

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,386

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn