07 trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
24/03/2021 16:29 PM

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong 07 trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, gồm:

chứng chỉ hành nghề xây dựng

07 trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng (Ảnh minh họa)

(1) Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

(2) Giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

(3) Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

(4) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

(5) Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

(6) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

(7) Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

Trong đó:

- Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại các mục (2), (3) và (4) nêu trên có thể được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

- Đối với trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồi.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,156

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn