06 vi phạm về hoá đơn có mức phạt hơn 10 triệu đồng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
28/12/2020 15:38 PM

Sau đây là tổng hợp 06 hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn có mức phạt tiền hơn 10 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Hoá đơn

Hoá đơn (Ảnh minh hoạ)

(1) Đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn (Khoản 3 Điều 20).

Mc pht: Pht tin từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và buc hy hóa đơn.

(2) In hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn (Khoản 7 Điều 21).

Mc pht: Pht tin từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; đình ch hoạt động in hóa đơn t 01 tháng đến 03 tháng k t ngày quyết định x pht có hiu lc thi hành và buc hy các sn phm in, hóa đơn.

(3) Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành (Điều 22).

Mc pht: Pht tin từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng và buc hy hóa đơn, np li s tin bt hp pháp thu được.

(4) Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác (Điều 22).

Mc pht: Pht tin từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng và buc hy hóa đơn, np li s tin bt hp pháp thu được.

(5) Cho, bán hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập (Điều 22).

Mc pht: Pht tin từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và buc hy hóa đơn; np li s tin bt hp pháp thu được.

(6) Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn (không bao gồm trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế miễn giảm nhưng khi cơ quan thuế phát hiện người mua chứng minh được lỗi vi phạm thuộc về bên bán và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ và trường hợp sử dụng với mục đích làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế miễn, giảm).

Mc pht: Pht tin từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và buc hy hóa đơn đã s dng.

(Điều 28).

Ngoài ra, các hành vi vi phm hành chính v hoá đơn sau đây có th b áp dng mc pht tin t 10 triu đng, đơn cử như:

- Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định in hóa đơn (Khoản 5 Điều 21).

Mc pht: Pht tin từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

- Không khai báo việc làm mất hóa đơn trước khi giao cho khách hàng (Khoản 5 Điều 21).

Mc pht: Pht tin từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

- Không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã khai, nộp thuế hoặc chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế theo quy định  (Khoản 3 Điều 23).

Mc pht: Pht tin từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng và buc thc hin th tc phát hành hóa đơn theo quy đnh.

**Lưu ý:

- Mức phạt nêu trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức vi phạm. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

- Đối với người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 trước ngày 01/7/2022 nếu vi phạm quy định về hóa đơn điện tử cũng áp dụng mức phạt nêu trên.

- Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn diễn ra trước ngày 05/12/2020 nhưng kết thúc kể từ ngày 05/12/2020 thì áp dụng văn bản quy định về phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,578

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn