10 trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
29/10/2020 16:48 PM

Mã số thuế cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị chấm dứt hiệu lực nếu thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019.

Mã số thuế

10 trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, mã số thuế bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

**Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;

(2) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(3) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

**Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(4) Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh;

(5) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương;

(6) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất;

(7) Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

(8) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

(9) Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng;

(10) Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Theo đó:

-Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực;

-Mã số thuế của tổ chức khi đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng lại, trừ trường hợp quy định tại Điều 40 của Luật Quản lý thuế;

-Mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực và được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế khác của cá nhân đó;

-Khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay;

- Người nộp thuế là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,139

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn