Hướng dẫn về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/04/2020 11:42 AM

Vừa qua, Cục Thuế TP.Hà Nội có Công văn 20654/CT-TTHT về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế: 

"Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) như sau:

...

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

...2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

a) Nguyên tắc khai thuế

...a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

…- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động..”

Ngày 18/02/2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã có Công văn 6043/CT-TTHT về việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc, trong đó hướng dẫn việc ủy quyền quyết toán thuế đối với trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh. Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn nêu trên và thực tế phát sinh tại Công ty để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Công văn 20654/CT-TTHT được ban hành ngày 08/4/2020. 

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,871

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn