Trường hợp tính & không tính thuế TNCN với phụ cấp điện thoại

07/12/2017 16:54 PM

Ngày 24/8/2017, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 8214/CT-TTHT để giải đáp vướng mắc về tiền phụ cấp điện thoại đối với người lao động (NLĐ).

Theo đó, nêu rõ như sau để các Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật:

- Trường hợp Công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại cho NLĐ bằng tiền (thanh toán hàng tháng cùng với tiền lương) được quy định trong sổ tay nhân viên và chính sách, quy chế của Công ty hoặc tại Hợp đồng lao động thì khoản trợ cấp này là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của NLĐ.

- Trường hợp Công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại cho NLĐ để phục vụ sản xuất kinh doanh, có hóa đơn hợp pháp mang tên, địa chỉ và mã số thuế Công ty thì khoản chi trả này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ.

Phụ cấp điện thoại

Nội dung trên được căn cứ vào Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhânNghị định 65/2013/NĐ-CP.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn