DN đổi tên, có phải cấp lại giấy phép cho lao động?

19/01/2017 07:59 AM

Công ty CP Everpia Việt Nam vừa đổi tên thành Công ty CP Everpia, các thông tin khác về Công ty không thay đổi. Công ty hỏi, lao động người nước ngoài tại Công ty đã có giấy phép lao động thì nay có phải làm lại giấy phép không? Nếu có thì thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Công ty CP Everpia Việt Nam đổi tên thành Công ty CP Everpia dẫn đến thay đổi nội dung ghi trong giấy phép nên thuộc trường hợp phải cấp lại giấy phép lao động.

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn