Tự nghỉ việc có được thanh toán BHXH?

26/12/2016 07:50 AM

Ông Đào Duy Luận (TP. Hà Nội) làm việc tại Công ty Xây lắp 1 - Bộ Vật tư (nay là Công ty cổ phần xây lắp 1 Petrolimex) từ tháng 9/1969 đến tháng 4/1986, có xác nhận của Công ty. Tháng 5/1986, ông tự thôi việc, đến nay chưa hưởng chế độ gì. Ông Luận hỏi, ông có được hưởng trợ cấp 1 lần không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ông Đào Duy Luận sinh năm 1950, đã có thời gian công tác tại Công ty xây lắp 1 – Bộ Vật tư, nay là Công ty cổ phần xây lắp 1 Petrolimex từ tháng 9/1969 đến tháng 4/1986. Đến tháng 5/1986 ông tự ý thôi việc đến nay chưa hưởng bất kỳ chế độ nào của Nhà nước. Giấy tờ hiện có: Giấy xác nhận của Công ty xây lắp vật tư, nay là Công ty cổ phần xây lắp 1 Petrolimex.

Căn cứ quy định tại Văn bản số 169/BHXH ngày 17/2/1981 của Bộ Lao động – Thương binh (cũ) quy định về cách tính thời gian công tác, áp dụng cho công nhân viên chức có thời gian làm việc trước ngày thi hành Điều lệ BHXH (1/1/1995), “Trường hợp xin thôi việc thì thời gian công tác trước tính là thời gian công tác nói chung, nhưng nếu tự ý bỏ việc thì không được tính, còn thời gian công tác liên tục tính kể từ khi trở lại làm việc”.

Đối chiếu trường hợp của ông Đào Duy Luận với các quy định trên thì thời gian công tác trước đây (16 năm 8 tháng) của ông không được tính là thời gian công tác liên tục. Bởi vậy, ông Luận không có đủ điều kiện để tính hưởng các chế độ của BHXH một lần.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn