Tăng lương cơ sở 2017?

29/09/2016 15:56 PM

Những ngày qua, nhiều bạn đọc có hỏi về mức lương sở năm 2017 có tăng so với hiện hành hay không? Nếu tăng thì tăng bao nhiêu? Mức lương cơ sở 2017 được thực hiện từ ngày nào?

Tăng lương cơ sở 2017

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

(i) Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có văn bản chính thức nào quy định tăng lương cơ sở từ năm 2017.

(ii) Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ tăng lương cơ sở 2017, bởi các lý do nêu sau:

- Tại Kết luận 63-KL/TW ngày 27/5/2013 về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương có quy định: “Hằng năm, dành một tỉ lệ nhất định tăng thu ngân sách trung ương (tăng thu dự toán năm sau so với năm trước và tăng thu thực hiện so với dự toán) để thực hiện cải cách tiền lương trước khi phân bổ các nhiệm vụ khác”.

- Tại Thông tư 91/2016/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Tài chính có đề cập như sau: “Năm 2017, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm so với mức 1.210.000 đồng/tháng (nếu có) theo quy định”.

(iii) Tiền lương cơ sở 2017 chính xác là bao nhiêu sẽ chính thức có câu trả lời tại Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 được Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 2 Quốc hội XIV sắp tới (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ cập nhật nhanh nhất có thể khi có văn bản này).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 57,188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn