4 đại học công tăng học phí

29/03/2014 11:13 AM

Tại Thông báo số 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhất trí nội dung cơ bản của Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014-2017. Theo đó, 4 trường ĐH gồm: Ngoại thương, ĐH Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Kinh tế TP.HCM được tăng học phí.

Theo nội dung thông báo, Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành để phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 4 trường đại học trực thuộc Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước 30/4/2014 và phê duyệt trước ngày 30/5/2014.


Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Ngoại thương HN năm 2013 (Ảnh: Văn Chung)

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ GD-ĐT căn cứ thực tiễn hiện nay, đề xuất về tiêu chí tuyển chọn và chỉ tiêu tổng biên chế viên chức tối đa của từng trường trong thời gian thí điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo được giao, làm cơ sở pháp lý cho các trường chủ động quyết định về việc phát triển tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp.

Về chế độ trả lương cho người lao động trong các cơ sở thí điểm thì Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng thanh bảng lương (theo kết luận của Trung ương). Trong khi chưa xây dựng được bảng lương cụ thể, tạm thời cho thực hiện theo một mức tối đa nhất định, bên cạnh đó nghiên cứu thưởng.

Đồng thời, yêu cầu cần quy định rõ những công việc được thu tiền dịch vụ và những công việc nào không được thu thêm tiền ngoài học phí.

Cần phân biệt rõ việc thu lệ phí và việc thu tiền để thực hiện các dịch vụ đào tạo ngoài học phí để đáp ứng theo nhu cầu. Về lệ phí cần thực hiện theo quy định chung của Nhà nước. Các chính sách thu của trường phải được công bố công khai, quản lý chặt chẽ, phục vụ đúng mục đích.

Cần làm rõ về cơ chế phân phối tài chính phù hợp trong các đơn vị; cơ chế phân phối cần chú trọng chính sách chi tiền thưởng, tiền hỗ trợ, khuyến khích, động viên nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hạn chế mở rộng mức bình quân theo mức lương cơ bản đã được Nhà nước quy định.

Trong điều kiện cụ thể, có thể dành một phần thu để chi đầu tư xây dựng, phát triển nhà trường. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất trong Đề án cơ chế tín dụng cho các trường thí điểm.

Trước đó, thông tin 4 trường đại học lớn được phép tăng học phí đã được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đưa ra tại Hội nghị Kế hoạch ngân sách năm 2014 các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT, tổ chức ở Hà Nội sáng 27/12/2013.

Văn Chung

Theo Vietnamnet

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn