Tổng hợp Thông tư hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 2022 từ 01/01/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
24/11/2023 10:15 AM

Xin hỏi danh sách tổng hợp các Thông tư hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 2022 mới nhất từ 01/01/2024? – Văn Thọ (Yên Bái)

Tổng hợp Thông tư hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 2022 từ 01/01/2024

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp danh sách Thông tư hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 2022 mới nhất từ 01/01/2024:

1. Thông tư 10/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cá nhân trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tập thể, cá nhân ngoài ngành có thành tích đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thông tư 14/2023/TT-BVHTTDL quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, của Ngành và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Ngành.

3. Thông tư 11/2023/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông; các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông.

4. Thông tư 15/2023/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 đối với ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, ngành Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Nội vụ.

5. Thông tư 31/2023/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Thông tư này áp dụng đối với:

- Tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tổ chức, cá nhân có công lao, thành tích đóng góp vào sự phát triển ngành Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của Bộ Giao thông vận tải.

6. Thông tư 18/2023/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 đối với ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cá nhân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường và các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

>> TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Tổng hợp Thông tư hướng dẫn thi đua, khen thưởng mới nhất từ 01/01/2024

Tổng hợp Thông tư hướng dẫn thi đua, khen thưởng mới nhất từ 01/01/2024 (Hình từ internet)

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Căn cứ Điều 5 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) quy định nguyên tắc thi đua, khen thưởng như sau:

- Việc thi đua được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

+ Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch;

+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

- Việc khen thưởng được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

+ Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời;

+ Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được;

+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó;

+ Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng

Căn cứ Điều 15 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng gồm:

- Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi.

- Cản trở, nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng.

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trái pháp luật.

- Sử dụng hiện vật khen thưởng trái thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, tác động xấu đến xã hội.

- Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trái quy định của pháp luật.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,283

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn