Đề xuất bổ sung khoản thu tài chính từ đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
28/07/2022 14:30 PM

Đây là nội dung được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó, đề xuất bổ sung các khoản thu tài chính về đất đai như sau:

Đề xuất bổ sung khoản thu tài chính từ đất đai

Đề xuất bổ sung khoản thu tài chính từ đất đai

(1) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất; khi sử dụng đất kết hợp quy định tại Điều 184.

Theo đó, tại Điều 184 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định: 

- Đất đai được kết hợp sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau theo quy định của Luật này để làm tăng hiệu quả sử dụng đất.

- Việc sử dụng đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+ Không làm thay đổi mục đích sử dụng đất chính;

+ Không làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường;

+ Không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề;

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định;

+ Phải tuân thủ các pháp luật chuyên ngành.

- Mục đích sử dụng đất chính được xác định theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

(Hiện hành, Luật Đất đai 2013 không quy định về khoản thu khi sử dụng đất kết hợp)

(2) Tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê;

(3) Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng; (Điểm mới)

(4) Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm hành chính về đất đai;

(5) Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

(6) Thuế về sử dụng đất;

(7) Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

(8) Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Các khoản thu tài chính từ đất đai là nguồn thu của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. (Điểm mới)

- Chính phủ quy định chi tiết các khoản thu (1), (2), (3), (4), (5) từ đất đai.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,541

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn